Wersja kontrastowa

Bezpieczeństwo i równość. Wypełnij ankietę!

Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska zachęca do udziału w badaniach
Rektor UAM prof. Bogumiła Kaniewska zachęca do udziału w badaniach
Obraz

„Monitoring warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania w UAM" to badanie skierowane do osób na stanowiskach naukowych i dydaktycznych. Władze rektorskie zapraszają do wzięcia udziału w ankiecie: https://bit.ly/3awStEm

 

Prof. dr hab.  Bogumiła Kaniewska, Rektor UAM:

"Szanowni Państwo na naszym uniwersytecie rozpoczęliśmy badania monitorujące warunki pracy pracowników naukowych, badaczy i badaczek.  Po to by określić warunki rozwoju a także bezpiecznego uprawiania nauki. Bezpiecznego w sensie tworzenia środowiska w którym czujemy się bezpiecznie i dobrze.

Chciałabym Państwa bardzo serdecznie zachęcić do wzięcia udziału w tych badaniach. Prowadząc je wpisujemy się w ogólnoeuropejski projekt, który ma służyć poprawieniu warunków pracy na wszystkich uniwersytetach polskich i europejskich. To, co chcemy osiągnąć u nas na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to przede wszystkim podzielić się doświadczeniami, poszukać dobrych wzorów, tak byśmy z każdym dniem, każdym rokiem zbliżali się do uczelni bardziej nowoczesnej, europejskiej i takiej, która pozwala wszystkim naukowcom realizować swoje pasje". 

 

Prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk:

"Szanowni Państwo zachęcam do wzięcia udziału w badaniu, chcielibyśmy, aby Państwo podzielili się z nami swoimi doświadczeniami i oczekiwaniami w zakresie równego traktowania. Zgodnie z przyjętą przez nasz Uniwersytet Europejską Kartą Naukowca chcemy zadbać o bezpieczeństwo i komfort pracy naukowców i naukowczyń. Wspieramy ideę działań antydyskryminacyjnych. Działamy na rzecz równego traktowania każdej osoby ludzkiej bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne, narodowe lub społeczne, religię lub wyznanie, orientacje seksualną, język, niepełnosprawność, przekonania polityczne oraz status społeczny lub materialny. Komisja Europejska wyróżniła naszą uczelnię przyznając logo "HR Excellence in Research", jesteśmy z tego dumni, ale czujemy się również zobowiązani. Reasumując, jaki jest zysk z prowadzonych badań: chcemy, aby wszyscy bez względu na różnice czuli się na naszej uczelni bezpiecznie, żebyśmy mogli spokojnie pracować i być do tej pracy zmotywowani. Chcemy zapewnić równe traktowanie każdej osobie ludzkiej. Uniwersytet jest szczególnie odpowiedzialny za prowadzenie polityki równościowej, bo dajemy przykład społeczeństwu, tworzymy przykłady dobrych praktyk".

 

Prof. dr hab. Joanna Wójcik

„Jednym z najważniejszych zobowiązań uniwersytetu jest wypracowanie pewnych standardów antydyskryminacyjnych. To znaczy zapewnienie całej społeczności naszego uniwersytetu, naszym pracownikom, pracowniczkom, studentom i studentkom bezpiecznych warunków pracy, prowadzanie badań naukowych i studiowania. Żeby to było możliwie potrzeba pewnych działań, wypracowania pewnych mechanizmów, pewnych regulacji, które pozwolą nam zidentyfikować bariery, ograniczenia, pozwolą nam przeciwdziałać tym niepożądanym działaniom i tutaj ogromna rola długofalowych działań edukacyjnych podnoszenia kompetencji, samoświadomości naszego środowiska, ale także prowadzenia badań naukowych dających nam rzetelna i konkretną wiedzę na temat naszej sytuacji.

Bardzo gorąco zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w tym badaniu. Im więcej wiemy, tym więcej możemy zdziałać, a wzięcie udziału w tej ankiecie, w tym badaniu, pozwoli nam na zidentyfikowanie tych obszarów, które możemy zmienić, które możemy naprawić i pozwoli nam wziąć odpowiedzialność za społeczność, którą kształtujemy, w której żyjemy”.

 

Prof. UAM dr hab. Tadeusz Wallas

"Myślę, że badanie pozwoli nam określić plan zadań do realizacji w najbliższej przyszłości. Po to, aby praca na UAM wiązała się nie tylko z atrakcyjnymi zarobkami, ale również z przyjemnością."

 

Prof. UAM dr hab. Rafał Witkowski

"Wyłącznie przy udziale wszystkich pracowników naszego Uniwersytetu będziemy wstanie stworzyć taki program, który zapewni bezpieczeństwo wszystkim pracującym. Poczucie równego i sprawiedliwego traktowania przez władze uczelni pracowników naszego Uniwersytetu."

 

Prof. dr hab. Michał Banaszak

"Od kilku lat coraz więcej kobiet prowadzi badania  i studiuje w nauka ścisłych w obszarze chemii, fizyki, matematyki, astronomii. Oprócz badań statystycznych potrzebne są badania ankietowe, w których uczestnicy mogliby opowiedzieć swoje biografie, wypowiedzieć się na temat ewentualnych przeszkód i barier utrudniających im rozwój osobisty i naukowy."

Badanie „Monitoring warunków pracy, bezpieczeństwa i równego traktowania w UAM” jest skierowane do osób na stanowiskach naukowych i dydaktycznych. Projekt realizowany jest w ramach międzynarodowej sieci Communities of PrACTice for Accelerating Gender Equality and Institutional Change in Research and Innovation across Europe (ACT).

Matronat nad projektem objęły Rektorki UAM: prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, prof. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. dr hab. Joanna Wójcik oraz zespół „Gdy Nauka jest Kobietą”.

Zespół projektu:
dr hab. prof. UAM Grażyna Gajewska, dr hab. prof. UAM Edyta Głowacka-Sobiech, dr hab. Iwona Chmura-Rutkowska, dr Maciej Kokociński, mgr Katarzyna Wala.

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.