Wersja kontrastowa

Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim

prof. Andrzej Lesicki
prof. Andrzej Lesicki
prof. Andrzej Lesicki

Przedstawiamy komunikat JM Rektora, prof. UAM dr hab. Andrzeja Lesickiego w sprawie badań nad prześladowaniem studentów żydowskich na Uniwersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu międzywojennym

 

Pragnę poinformować, że 4 października 2019 roku powołałem Komisję ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim w latach przed II wojną światową. W skład Komisji weszli naukowcy o ugruntowanym autorytecie, przedstawiciele różnych dyscyplin humanistyki (historii, socjologii, politologii), pracujący na naszym Uniwersytecie. Są to: prof. Anna Wolff-Powęska, prof. UAM dr hab. Krzysztof Podemski, prof. UAM, dr hab. Rafał Witkowski, prof. UAM, dr hab. Maciej Michalski oraz prof. UAM dr hab. Piotr Forecki. Zależało mi na tym, by prowadzone nad tą problematyką badania miały interdyscyplinarny wymiar i charakteryzowały się możliwie szerokim spojrzeniem.

 

Obchody 100-lecia istnienia Uniwersytetu w Poznaniu były świętem, przy okazji którego szczyciliśmy się doniosłymi i chwalebnymi wydarzeniami w dziejach naszej Alma Mater. Badania prowadzone z tej okazji nad historią Uniwersytetu pokazały jednak, że zdarzały się w jego przeszłości także i trudne oraz haniebne momenty.  W początkach istnienia uczelni taką ciemną, niezbadaną dotąd kartą dziejów Uniwersytetu Poznańskiego był antysemityzm części studentów i części kadry profesorskiej. Chcąc dać świadectwo prawdzie, postanowiłem zainicjować badania nad tą kwestią.

 

Wyniki prac Komisji nad antysemityzmem na Uniwersytecie Poznańskim przed II wojną światową zostaną zaprezentowane na konferencji naukowej pt. Między uprzedzeniem a przemocą. Dyskryminacja Żydów na Uniwersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu międzywojennym, a następnie w publikacji książkowej wydanej w Wydawnictwie Naukowym UAM. Z powodu trwającej pandemii SARS-CoV-2 nie mogę obecnie ustalić daty konferencji, która pierwotnie miała odbyć się w czerwcu tego roku. O jej terminie poinformuję Państwa, kiedy tylko będzie możliwe jego dokładne wyznaczenie.

Czytaj też: Rektor UAM. Uniwersytet w czasach pandemii

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.