Wersja kontrastowa

Prof. Roman Budzinowski. Wybory Rektora

Prof. Roman Budzinowski Fot. Adrian Wykrota
Prof. Roman Budzinowski Fot. Adrian Wykrota
prof. Roman Budzinowski - Przewodniczący Komisji Wyborczej Uniwersytetu

 

Rok akademicki 2023/2024 jest rokiem wyborów. W niektórych uczelniach rektor został już wybrany. W naszym uniwersytecie znajdujemy się – tradycyjnie o tej porze – raczej w początkowej fazie kalendarza wyborczego. W grudniu ubiegłego roku Senat zarządził przeprowadzenie wyborów oraz powołał Komisję Wyborczą Uniwersytetu. 

 

Komisja Wyborcza podjęła już kilka istotnych uchwał: ustaliła liczbę elektorów w kolegium elektorów, określiła okręgi wyborcze dla dokonania ich wyboru, ustaliła, że zebrania wyborcze zwoływane celem wyboru członków kolegium elektorów odbywają się z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz umożliwiających zapewnienie tajności głosowania, a także określiła szczegółowy kalendarz czynności wyborczych w wyborach do kolegium elektorów oraz w wyborach rektora.  

 

W gruncie rzeczy obecne wybory nie różnią się od tych sprzed czterech lat, podobny jest też kalendarz wyborczy. W szczególności komisja podczas podejmowania uchwały o wykorzystaniu technologii informatycznych w wyborach członków kolegium elektorów uniwersytetu miała na uwadze bardzo pozytywną ocenę poprzednich wyborów. Ta forma została wówczas wymuszona przez pandemię, ale zapewniła sprawne przeprowadzenie wyboru elektorów przy bardzo wysokiej frekwencji. Należało więc z tych doświadczeń skorzystać. Do 15 lutego można zgłaszać kandydatów na elektorów we wszystkich okręgów wyborczych, a na przełomie lutego i marca (od 26 lutego do 12 marca) odbędą się wybory elektorów. W imieniu komisji zachęcam wszystkich członków naszej społeczności do udziału w wyborze elektorów. Wybór rektora ma charakter pośredni i dokonuje się właśnie poprzez kolegium elektorów. Natomiast każdy członek naszej wspólnoty może uczestniczyć w zebraniu, na którym zaprezentują się kandydaci na rektora.  

 

Przy okazji warto odnotować dwie nowości związane z wyborami rektora. Sejm, nowelizując ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, podwyższył wiek kandydatów na rektorów z 67 na 70 lat, a zatem dokonał bardzo istotnej zmiany w zakresie biernego prawa wyborczego. Natomiast zmiana Statutu UAM przeprowadzona na początku obecnej kadencji dopuściła możliwość udziału w tych wyborach tylko jednego kandydata na rektora. Nie jest to rozwiązanie wyjątkowe, występuje ono na wielu uczelniach.  

 

Jej Magnificencja prof. Bogumiła Kaniewska na początku lutego w liście skierowanym do pracowników UAM poinformowała społeczność akademicką o zamiarze ubiegania się o stanowisko rektora w kolejnej kadencji przypadającej na lata 2024-2028. Wybory rektora odbędą się 19 kwietnia, a prorektorów – 26 kwietnia. Poprzedzi je kampania wyborcza, która rozpocznie się 8 marca, w dniu zgłaszania Radzie Uczelni kandydatów na rektora. Komisja Wyborcza Uniwersytetu 3 kwietnia ogłosi nazwiska kandydatów i kandydatek do objęcia funkcji rektora oraz termin zebrania wspólnoty uniwersytetu, na którym się oni zaprezentują. Będzie zatem możliwość merytorycznej dyskusji na temat przyszłości i rozwoju naszego uniwersytetu.  

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.