Wersja kontrastowa

Nie jesteśmy “bezdusznym uniwersytetem”

Senat UAM Fot. Krzysztof Duda
Senat UAM Fot. Krzysztof Duda

W poniedziałek 18 grudnia 2023 r. zebrał się Senat UAM. Rektorka prof. Bogumiła Kaniewska przedstawiła Senatorom oraz biorącym udział w zebraniach tego organu m.in. dziekanom i liderom związków zawodowych informację dotyczącą sytuacji z Domem Studenckim Jowita. Poinformowała, że okupujący od tygodnia akademik opuścili zajęte sale, pozostawiając uporządkowane pomieszczenia. Wymienili także wyłamany wcześniej zamek w drzwiach.  

 

Nie neguję tego, że w Polsce liczba miejsc w domach studenckich jest niewystarczająca – mówiła Pani Rektor. – Nie mogę jednak pogodzić się z oceną polityki naszego Uniwersytetu jako „uniwersytetu bezdusznego”, czyli niedziałającego w interesie studentów. 

 

Rektorka przypomniała, że: 

  1. W mijającym roku studenci otrzymali, pierwszy od 50 lat, nowy akademik, jeden z nielicznych nowo wybudowanych akademików w Polsce, na 400 miejsc.  
  1. Celem zbycia Jowity nie była prywatyzacja lub jakakolwiek korzyść finansowa, lecz uzyskanie środków na budowę drugiego akademika na Morasku, także na 400 miejsc.  
  1. Ponadto uczelnia prowadzi rozmowy z władzami miasta Poznania na temat możliwości zbudowania jeszcze jednego akademika w centrum.  
  1. Została zwiększona kwota stypendium socjalnego na Uniwersytecie, a także dodatku mieszkaniowego. Wszyscy studenci pobierający stypendium socjalne mogą otrzymać 600 zł dodatku mieszkaniowego, bez względu na to, czy mieszkają w akademiku, czy w wynajmowanym mieszkaniu, pod warunkiem, że przedstawią odpowiednią umowę najmu. 
  1. Tylko w tej kadencji UAM dopłacił do samego utrzymania akademików 6 milionów złotych – kwota ta nie uwzględnia remontów, modernizacji i budowy Meteora. 

 

Szczęśliwie konflikt w sprawie Jowity udało się zakończyć - mówiła Rektorka. – Dziękuję wszystkim za wsparcie i pomoc w minionym tygodniu. Udało mi się w trakcie tego konfliktu nawiązać kontakt z nowym Ministrem Nauki. O wsparcie prosiłam również posłów i senatorów ziemi wielkopolskiej, co spotkało się z pozytywnym odzewem. 

Podczas wystąpienia Pani Rektor wyjaśniła powody swoich decyzji dotyczących ograniczenia okupującym dostępu do pomieszczeń w DS Jowita. Moje oświadczenie nie ma charakteru oskarżania kogokolwiek i rozumiem determinację młodych ludzi. Nie rozumiem jednak niektórych form protestu i wcale nie mówię tu o okupacji, tylko o narracji, która tej okupacji towarzyszyła. Pierwsze zaproszenie do okupujących skierowałam zaraz po moim powrocie z delegacji, w poniedziałek, prosząc o to, aby do Rektoratu przyszła delegacja 5-6 osób -wybranych przez nich studentów UAM. Otrzymałam wówczas odpowiedź, że mamy kontaktować się pisemnie. Nie przyniosła rezultatu także próba bezpośrednich rozmów, jaką podjęłam 13 grudnia, idąc do Jowity na spotkanie z okupującymi. Nie jest zatem prawdą, że uczelnia odmawiała rozmów z protestującymi. 

Odpowiedziałam na wszystkie listy, które do mnie zostały skierowane w tym czasie, także na list otwarty z 14 czerwca 2023 roku. Udzieliłam na niego odpowiedzi 22 czerwca.  UAM podjął także działania w celu poprawienia sytuacji mieszkaniowej studentów, w tym starania o pozyskanie środków na remont DS Jowita.  

Byłam także na spotkaniu okupujących z Panem Ministrem i odpowiedziałam na żądania, które zostały przedstawione już po wizycie Pana Ministra, dokładnie 15 grudnia. Wszystkie moje deklaracje są dostępne na stronie internetowej naszego uniwersytetu. Przez cały czas trwania protestu byłam gotowa do podjęcia rozmów, jednak żadne z moich pism czy formułowanych ustnie propozycji nie spotkało się z odzewem - informowała Pani Rektor. 

Po wystąpieniu Rektorka prof. Bogumiła Kaniewska odpowiadała na pytania senatorów. 

 

Głos zabrał także Kanclerz UAM dr Marcin Wysocki. Przedstawił informację dotyczącą kolejnych kroków, jakie uczelnia podejmie w związku z deklaracją Ministra o wsparciu remontu DS Jowita. 

I tak po południu 18 grudnia została wysłana prośba do Ministra Dariusza Wieczorka o dofinansowanie modernizacji i przebudowy DS Jowita. Wskazane zostały trzy etapy. Pierwszy to ogłoszenie konkursu architektonicznego – jego koszt to 500 tys. zł - te środki zostały zadeklarowane podczas spotkania Ministra z okupującymi. II etap, planowany na 2025 rok, obejmuje sporządzenie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi pozwoleniami – koszt 5,5 mln złotych. III etap, planowany na lata 2026-2027, to realizacja modernizacji, która kosztować będzie około 100 mln złotych.   

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.