Wersja kontrastowa

DS Jowita w nowej formie. Ale jakiej?

DS Jowita, fot. P. Stanula
DS Jowita, fot. P. Stanula

- Władze Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu muszą podjąć decyzję, w jakiej formie w miejscu zamkniętego akademika Jowita w centrum miasta odtworzyć dom studencki. Inwestycja ma kosztować ok. 100 mln zł. Dziś na stronach portalu Nauka w Polsce ukazał się artykuł poświęcony DS Jowita. Przytaczamy fragmenty tego tekstu.

 

Alternatywą dla kosztownego i mniejszego domu studenckiego w centrum Poznania byłby większy i tańszy akademik np. na kampusie Morasko.

 

Według pierwotnych planów uczelni budynek dawnej Jowity miał zostać sprzedany, środki z tej transakcji miały pójść na budowę nowego domu studenckiego dla 400 osób. Przeciw tym planom w grudniu 2023 r. zaprotestowały m.in. Studencka Inicjatywa Mieszkaniowa i OZZ Inicjatywa Pracownicza. Organizacje te zorganizowały kilkudniową okupację budynku, żądając jego wyremontowania i ponownego uruchomienia. Okupacja zakończyła się po tym, jak do protestujących przyjechał minister nauki Dariusz Wieczorek. Zapowiedział, że resort zapewni uczelni odpowiednie dofinansowanie do remontu budynku i ogłosił: Jowita zostaje.

 

Rektor poznańskiej uczelni prof. Bogumiła Kaniewska poinformowała PAP, że obecnie nie ma planów powrotu do pierwotnej koncepcji sprzedaży budynku w centrum Poznania i sfinansowania w ten sposób nowego akademika na kampusie. Wyjaśniła, że trwają prace nad planem zagospodarowania przestrzennego okolic Jowity. Rozważany jest remont i rozbudowa obecnego obiektu, względnie zburzenie budynku i postawienie w tym miejscu nowego, według projektu, nawiązującego do dawnej Jowity.

 

„Mamy deklarację wsparcia centralnego dla tej inwestycji w wysokości 85 proc., całościowa kwota będzie znana po sporządzeniu kosztorysu. Na pewno powstanie akademik w centrum miasta. Sprzedaż Jowity nie wchodzi w tej chwili w grę w związku z tym, że obiecaliśmy coś społeczności” – powiedziała PAP prof. Kaniewska.

 

Przyznała, że budowa nowego akademika byłaby efektywniejsza, uczelnia nie jest jednak w stanie udźwignąć finansowo dwóch inwestycji związanych z domami akademickimi. Pod koniec ub. roku UAM otrzymał jednorazowe zwiększenie subwencji o 500 tys. zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie procedury konkursu architektonicznego na modernizację i przebudowę DS Jowita. Uczelnia poinformowała PAP, że na razie żadne dalsze środki centralne na inwestycję nie są zagwarantowane.

 

Według szacunków przedstawionych w marcu 2023 r. koszt modernizacji Jowity wraz z wyposażeniem został oszacowany na 100 mln zł. Koszt wybudowania zakończonego w końcu ub. roku na kampusie Morasko akademika Meteor dla 400 osób wyniósł wraz z wyposażeniem 68,8 mln zł.

 

Modernizacja DS Jowita musi uwzględnić m.in. konieczność budowy nowego szybu windowego, co jest wymogiem w przypadku wysokich budynków zamieszkania zbiorowego, wyposażanie każdego pokoju w osobny węzeł sanitarny oraz dostosowanie obiektu do wymogów ppoż. UAM podał, że po uwzględnieniu tych wymogów Jowitę będzie mogło zamieszkać 240-260 osób.

 

Pytane, ile będzie kosztowało studenta miejsce w nowej Jowicie, a ile kosztowałoby w nowym akademiku, biuro prasowe uczelni wyjaśniło, że cena za miejsce jest pochodną kosztów utrzymania obiektu.

 

„Im więcej miejsc w obiekcie, tym cena jednostkowa jest niższa, gdyż koszty stałe rozkładają się na większą liczbę mieszkańców. Koszty utrzymania zmodernizowanego domu studenckiego Jowita będą zbliżone do kosztów utrzymania nowego akademika, z tą jednak różnicą, że podzielą się na 250 a nie 400 mieszkańców” – podano.

 

zob. też Akademik Jowita zostaje!

 

Z ustaleń PAP wynika, że na Jowitę studenci poczekają dłużej, niż na ewentualny nowy akademik – gdyby to na jego budowę zdecydowałaby się uczelnia.

Modernizacja Jowity, uwzględniając potrzebę przeprowadzenia konkursów architektonicznych, uregulowania spraw własności praw majątkowych i osobistych architektów, konsultacji społecznych itd. potrwa minimum sześć lat. Czas wybudowania nowego akademika na Morasku, uwzględniając prace projektowe i uzyskanie wszelkich wymaganych pozwoleń, nie powinien przekroczyć czterech lat.

 

Minister nauki Dariusz Wieczorek w rozmowie z PAP podkreślił, że decyzje w sprawie lokalizacji akademików należą do uczelni. Przyznał, że to on ogłosił w grudniu, że „Jowita zostaje”, jeśli jednak uczelnia zdecyduje się sprzedać nieczynny akademik i sfinansować budowę nowego domu studenckiego, on nie będzie się sprzeciwiał takiemu rozwiązaniu. Podkreślił przy tym, że takie rozwiązanie musiałby wcześniej poprzeć samorząd studencki. (PAP)

 

Rafał Pogrzebny

 

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.