Wersja kontrastowa

Babskie granie 2024

Dziś po raz trzeci ma miejsce Babskie granie czyli seminarium naukowo-sportowe poświęcone kobietom. Tegorocznemu wydarzeniu w Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM przyświeca hasło “Aktywność w sporcie. Perspektywa kobieca”.

Babskie Granie, które wpisało się już w kalendarz wydarzeń uniwersyteckich organizują SWFiS UAM, WNPiD UAM oraz Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM. Pomysł na spotkanie naukowo-sportowe powstał w wyniku konsultacji ze środowiskiem akademickim i sportowym.

— Seminarium naświetla różne aspekty kobiecej aktywności w tej dziedzinie. Wydarzenie to przyczynia się do wzmacniania postaw równościowych i antydyskryminacyjnych — informuje profesor UAM Iwetta Andruszkiewicz, Dyrektor Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM.

Organizatorzy mają nadzieję, że ich wysiłek oraz głos płynący ze środowiska akademickiego i sportowego wzmocnią trwającą obecnie dyskusję o niezbędnych zmianach w zakresie regulacji prawnych.

—  Sport może być narzędziem zmiany sytuacji w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn ze względu na wartości, które z niego płyną: zasadę fair play, pracę zespołową i niedyskryminowanie - wyjaśnia profesor Andruszkiewicz. — Kobiety poprzez sport mogą wzmacniać poczucie pewności siebie i eliminować krzywdzące stereotypy. Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć i inne uwarunkowania to przyczynek do budowania postaw równościowych w sporcie.

Spotkanie otworzyła JMR Rektor UAM profesor Bogumiła Kaniewska, która objęła Babskie granie swoim patronatem i Prorektor ds. relacji z otoczeniem społecznym profesor Zbyszko Melosik

W części naukowej występuje pięciu prelegentów. Spotkanie moderuje profesor Robert Kmieciak. Prof. Agnieszka Gromkowska-Melosik z WSE UAM rozpatruje kobiecość, ciało i aktywność fizyczną w perspektywie historycznej. Aneta Lemiesz z Instytutu Sportu Warszawa omawia wnioski i strategie z Projektu GE FORCE dotyczące wzmacniania równouprawnienia płciowego w przywództwie sportowym. Prof. UAM Beata Pająk-Patkowska z WNPiD porusza zagadnienie aspektów psychologicznych. Aktualny status kobiet w polskim sporcie przedstawił Łukasz Stypa ze Studium Wychowania Fizycznego i Sportu UAM, natomiast Wiktoria Łabędzka z Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej i WNPiD porusza temat roli i znaczenia piłki nożnej dla rozwoju i aktywności sportowej kobiet.

Po południu odbędzie się turniej piłki nożnej. W rywalizacji uczestniczą nowe zespoły reprezentujące stowarzyszenia i organizacje. W tym roku dołączyła do turnieju IPA Polska, która jest największym stowarzyszeniem na świecie, posiadającym status konsultacyjny ONZ i Rady Europy. W zawodach biorą udział również inne ekipy: AZS UAM Poznań, SWFiS UAM/WNPiD UAM i Drużyna Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej UAM.

 

Wydarzenia Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.