Wersja kontrastowa

Wybitni naukowcy uhonorowani

W ramach konferencji "Uniwersytety w poszukiwaniu doskonałości" odbyła się Gala wręczenia nagrody Fundacji UAM "Doskonałość w nauce - użyteczność w praktyce". Konkurs ogłoszony został w marcu 2019 i dedykowany był wszystkim tym, którzy w trakcie Dekady Jubileuszowej UAM 2009-2019, realizując swoje badania oraz działania naukowe o charakterze aplikacyjnym, chcieli przede wszystkim aktywnie i z pożytkiem społeczno-gospodarczym łączyć naukę z biznesem.

Zadaniem Dziekanów Wydziałów UAM było wyznaczenie jednego kandydata na laureata Konkursu, który podlegał ocenie w ramach kryterium naukowego (liczba i rodzaj publikacji naukowych, udział w konferencjach naukowych, udział w badaniach i grantach, złożone wnioski grantowe, ekspertyzy, osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry naukowej, recenzje naukowe, wydawnicze) oraz kryterium implementacji wyników badań (uzyskane patenty, wynalazki, wykonane konstrukcje aparatury, osiągnięcia w zakresie wykorzystania badań naukowych w gospodarce oraz praktyce społecznej, osiągnięcia w zakresie współpracy nauki z biznesem).

Kapituła konkursowa, której przewodniczył prof. Ryszard Naskręcki, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej wyłoniła czterech laureatów, którym z łącznej puli 100 000 zł adekwatnie do osiągnięć, przyznane zostaną nagrody pieniężne.

- Kapituła miała bardzo trudne zadanie. Jesteśmy uniwersytetem wielodyscyplinowym, więc trudno było porównać osoby z wydziałów społecznych ścisłych i humanistycznych. Staraliśmy się zastosować pewne uniwersalne miary. Jestem głęboko przekonany, że kapitała zrobiła wszystko, aby ci, którzy zwyciężyli to byli najlepsi z najlepszych - mówił prof. Naskręcki.

Czytaj także: Naukowe gwiazdy w Auli UAM

Kapituła konkursowa spośród 10 nominowanych wyłoniła 4 Laureatów:

Prof. Robert Pietrzak – Wydział Chemii UAM – tematyka badawcza związana jest z otrzymaniem absorbentów węglowych oraz modyfikowanych membran polimerowych, które to materiały są z powodzeniem stosowane w szeroko pojętej ochronie środowiska. Dorobek naukowy obejmuje 284 prace naukowe, które w sumie były cytowane ponad 2600 razy.

Dr hab. Krzysztof Dyczkowski – Wydział Matematyki i Informatyki UAM – ekspert w obszarze przetwarzania informacji nieprecyzyjnej w systemach decyzyjnych, widzeniu komputerowym i modelowaniu języka naturalnego.

Prof. Tomasz Kaczmarek – Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM – badacz strategii dużych miast, twórca zespołu, który dał podstawy do stworzenia metropolii poznańskiej i jej strategii.

Prof. Jacek Pyżalski – Wydział Studiów Edukacyjnych UAM – uczestnik i koordynator 60 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, głównie dotyczących zachowań ryzykownych młodzieży. Trener w obszarze komunikowania oraz ekspert edukacji medialnej. Jego zainteresowania badawcze to agresja elektroniczna, komunikacja w szkole, cyberprzemoc wśród młodzieży.

Na zakończenie gali, goście mogli zobaczyć występ zespołu tanecznego HAE-EO-HWA, który wykonał taniec z wachlarzami.

Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.