Wersja kontrastowa

Dr Joanna Rak. Słów kilka o przemocy

dr Joanna Rak/ Fot. Adrian Wykrota
dr Joanna Rak/ Fot. Adrian Wykrota

 

Dr Joanna Rak z Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa otrzymała stypendium za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie badań nad kontestacją polityczną, oraz wyróżniający poziom umiędzynarodowienia wyników. Rzeczywiście jej CV imponuje. Rozmawia z nią Krzysztof Smura

Bada Pani zjawisko przemocy politycznej. Jaki jej obszar interesuje panią najbardziej?

Koncentruję się na kulturze przemocy politycznej ruchów protestu. Ruchów, które powstały w Europie dotkniętej skutkami kryzysu ekonomicznego, po wprowadzeniu przez rządy programów oszczędnościowych. Badam, co sprawia, że (pomimo wspólnych celów i wartości politycznych) stosują one odmienne narzędzia kontestacji politycznej i realizują różne strategie wykorzystania przemocy politycznej.

To pierwsze takie badania na świecie?

Tak. Pozwalają zrozumieć dlaczego w niektórych państwach ruchy stosują przemoc fizyczną podczas manifestacji publicznych, a w innych poprzestają na użyciu mentalnej przemocy lub groźby, a także, co sprawia, że dochodzi do radykalizacji i de-radykalizacji zachowań przemocowych powstałych na fali społecznej mobilizacji. Wyniki moich 3-letnich analiz zostały opublikowane przez prestiżowe nowojorskie wydawnictwo naukowe w formie monografii. Zapoczątkowują one studia nad źródłami zróżnicowania społecznych zachowań przemocowych.

- W końcu, nie bez przyczyny nagrodę otrzymała pani również za znaczące umiędzynarodowienie badań…

 I bardzo się cieszę, że ten aspekt został zauważony. Przykładowo badania o których opowiadam zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowych oraz opublikowane w znaczących czasopismach międzynarodowych posiadających wskaźnik cytowania Impact Factor.

Wyniki pani badań posłużą do…?

Choćby do przewidywania, jakie zachowania przemocowe ruchów protestu mogą pojawić się w danym państwie w zależności od wystąpienia konkretnych konfiguracji mikro- i makroczynników. Są przydatne do tworzenia krajowych planów zarządzania kryzysowego, opracowywania siatek bezpieczeństwa dla zagrożeń protestem oraz optymalizacji procesu decyzyjnego w zarządzaniu kryzysowym.

W swych badaniach może pani liczyć na wsparcie?

Kieruję dwoma grantami Narodowego Centrum Nauki, co umożliwia mi kontynuację pracy nad kulturami przemocy politycznej. Zamierzam zbadać użyteczność tych kategorii do wyjaśniania podobieństw i różnic między procesami przekształcania demokracji w systemy mające cechy reżimów niedemokratycznych. Planuję przeanalizować znaczenie kontestacji politycznej dla formowania różnych typów demokracji opancerzonej w Europie.

 

Czytaj też: Rewolucja jest konieczna


 

Rozwija teorię ruchów protestu

Specjalnością dr Joanny Rak jest konstruowanie narzędzi do badania działalności ruchów społecznych. Ich zastosowanie do badań empirycznych przyczynia się do rozwoju teorii ruchów protestu. Badania te stanowią oryginalną interpretację stosowania porównawczej analizy danych jakościowych dotyczących relacji między ruchami protestu, a systemami politycznymi.

 

Rozmowy Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.