Prorektor ds. kształcenia prof. Beata Mikołajczyk

Fotografia w nagłówku
Prorektor ds. kształcenia prof. Beata Mikołajczyk
W takich uniwersytetach jak UAM finansowanie badań naukowych opiera się nadal głównie na środkach budżetowych (subwencja MNiSW), jednak pozyskiwanie środków zewnętrznych na prowadzenie badań stało się już naszą codziennością.
Fotografia w nagłówku
Prorektor ds. kształcenia prof. Beata Mikołajczyk
UAM - pierwszy klasyczny uniwersytet w Polsce ubiegający się o międzynarodową ewaluację instytucjonalną EUA.
Fotografia w nagłówku
Prorektor ds. kształcenia prof. Beata Mikołajczyk
I edycja konkursu projakościowego prorektora ds. kształcenia nie posiadała tematu przewodniego, tym samym wydziałowe społeczności studenckie otrzymały swobodę w zgłaszaniu swoich propozycji na najbardziej potrzebne, z punktu widzenia studentów, inicjatywy związane z podnoszeniem jakości kształcenia.