prof. Ryszard Naskręcki

Fotografia w nagłówku
prof. Ryszard Naskręcki
Szanowni Państwo, dzisiaj kolegium elektorów UAM zdecydowało, że rektorem w kolejnej kadencji będzie Pani Profesor Bogumiła Kaniewska. Serdecznie gratuluję wyboru mojej Kontrkandydatce i życzę Jej i mojemu Uniwersytetowi wielu sukcesów. Oby te kolejne lata okazały się dla UAM tak dobre, jak...
Fotografia w nagłówku
prof. Ryszard Naskręcki
Program rozwoju Uniwersytetu musi zakładać jasny cel. Dla mnie jest nim prestiż Uczelni budowany na wielu fundamentach, przede wszystkim na dobru Jego ludzi oraz mądrym czerpaniu z jego osiągnięć i tradycji. Prestiż uniwersytetu buduje jego silna pozycja naukowa i świetne kształcenie, ale także to...
Fotografia w nagłówku
prof. Ryszard Naskręcki
Stan zagrożenia epidemicznego, który wszyscy obecnie przeżywamy stawia przed całą społecznością naszego Uniwersytetu nowe wyzwania i wymusza związane z nimi nowe działania. Pragnę podkreślić, że wprowadzone na naszej Uczelni ograniczenia mają przede wszystkim za zadanie zapewnienie maksymalnej...
Fotografia w nagłówku
prof. Ryszard Naskręcki
W ostatnim Forum Akademickim prof. Ryszard Naskręcki, prorektor UAM, dyrektor Szkoły Doktorskiej UAM przybliża czytelnikom ideę oraz pracę nad modelem szkoły, która dzisiaj uchodzi za wzór godny do naśladowania.
Fotografia w nagłówku
prof. Ryszard Naskręcki
Jedną z najważniejszych konsekwencji wdrożenia nowej ustawy PSWiN będzie znacznie silniejsza niż kiedykolwiek dywersyfikacja uczelni. Stworzenie mechanizmów, które pozwolą wyłonić tzw. uczelnie badawcze doprowadzi w krótkim czasie do ich zróżnicowania, zarówno pod względem finansowym jak i ich
Fotografia w nagłówku
prof. Ryszard Naskręcki
Niedawno JM Rektor powołał kilkuset kierowników zakładów naukowych – to prawie pół tysiąca osób. Czy wszystkie te jednostki faktycznie prowadzą intensywne badania naukowe i skutecznie pozyskują środki na badania?