Wersja kontrastowa

Znamy wyniki: OPUS 23, PRELUDIUM 21, POLONEZ BIS 2

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

33 naukowców z UAM laureatami konkursów OPUS 23, PRELUDIUM 21 i POLONEZ BIS 2.

 

OPUS 23 – konkurs na projekty badawcze,

 1. Prof. dr hab. Mirosław Andrzej Pawlak,  Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu; Pozytywne i negatywne emocje, zaangażowanie, motywacja a poziom opanowania języka angielskiego przez uczniów polskiej szkoły średniej.
 2. Dr Marta Julia Sukiennicka, Wydział Neofilologii; Dziewiętnastowieczne palingenezy. Ujęcie epistemokrytyczne.
 3. Dr Nicolae Alexandru Virastau, Wydział Neofilologii; Życie i twórczość nadwornego astrologa, który nie wierzył w astrologię: Jean Thenaud i wczesna recepcja Lukiana z Samosat w renesansowej Francji             .
 4. Prof. dr Robert Aleksander Maryks,  Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Antyjezuityzm w literaturze polskiej dziewiętnastego wieku i jej europejskie konteksty.
 5. Prof. dr hab. Rafał Jan Koliński, Wydział Archeologii; Zbadanie strategii zasiedlania peryferyjnych mikroregionów irackiego Kurdystanu na przykładzie paleolitycznych i chrześcijańskich społeczności na równinie Nahla.
 6. Dr hab. Maciej Hanczakowski,  Wydział Psychologii i Kognitywistyki; Metapoznawczy monitoring i regulacja pamięci w obliczu dystrakcji.
 7. Dr Dawid Bielewicz, Centrum Zaawansowanych Technologii;
 8. Konsekwencje modyfikacji potranslacyjnych białka HYL1 na rozwój roślin.          
 9. Doc Rajani Kanth Gudipatti,  Centrum Zaawansowanych Technologii, Mechanizm picd-1 i jego rola w wyciszaniu transpozonów i utrzymaniu genomu.
 10. Dr hab. Paweł Ręk, Wydział Biologii; Testowanie percepcji multimodalnej sygnałów audiowizualnych – perspektywa ekologiczna.
 11. Prof. dr hab. Ireneusz Paweł Weymann, Wydział Fizyki; Zjawiska krytyczne i transportowe w skorelowanych nanostrukturach hybrydowych.
 12. Dr hab. Tomasz Grzyb,  Wydział Chemii; Synteza nano- i mikroplastiku znakowanego up-konwertującymi nanocząstkami w celu jego wizualizacji i monitorowania w materiałach biologicznych.
 13. Dr hab. Zbigniew Jerzy Rozynek, Wydział Fizyki; Wspomagana polem elektrycznym metoda osadzania pojedynczych cząstek i formowania struktur pozapłaszczyznowych z mikrocząstek
 14. Dr Dagmara Anna Oszkiewicz,  Wydział Fizyki; Masowe badanie efektu poczerwienienia widm planetoid             .
 15. Prof. dr hab. Zdzisław Bełka,  Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych. Izotopy neodymu w kalcytowych szkieletach bezkręgowców jako archiwum charakterystyki geochemicznej dawnej wody morskiej  

 

 POLONEZ BIS 2 – na projekty badawcze realizowane przez naukowców przyjeżdżających z zagranicy

 1. Dr Venkateswarulu Mangili,  Centrum Zaawansowanych Technologii; Enzymo-responsywne nanokapsuły supramolekularne do aplikacji w dostarczaniu leków przeciwnowotworowych.

      

 

 

PRELUDIUM 21 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez doktorantów w szkołach doktorskich,

 1. Mgr Piotr Szczepankiewicz,  Wydział Anglistyki Wariantywność w ożywionym języku kornijskim.
 2. Mgr Małgorzata Nowak, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej; Wątki teodycealne w twórczości Juliusza Słowackiego - o nowoczesności polskiego romantyzmu.
 3. Mgr Helena Maria Repczyńska, Wydział Biologii; Długoterminowe koszty demograficzne i zdrowotne późnego rodzicielstwa u potomstwa w społeczeństwach okresu industrializacji na przykładzie miasta Poznania   
 4. Mgr Michał Kacper Sita, Wydział Antropologii i Kulturoznawstwa; Orzeł i krzyż. Etnografia historyczności z użyciem narzędzi badań artystycznych.          
 5. Mgr Igor Antoni Gontarz, Wydział Prawa i Administracji; Kontrola systemów automatycznego decydowania stosowanych w postępowaniu administracyjnym.
 6. Mgr inż. Klaudia Halina Staszak, Wydział Biologii; Retrogeny jako istotni gracze w nowotworowych szlakach regulatorowych.
 7. Mgr Jakub Andrzej Buda, Wydział Biologii ; Jak promieniowanie jonizujące wpływa na funkcjonowanie systemu stresu oksydacyjnego i naprawy DNA zespołów mikroorganizmów lodowcowych?          
 8. lic. Michalina Nadia Krakowiak, Wydział Biologii; Anhydrobioza jako strategia antystarzeniowa u niesporczaków: testowanie hipotezy Śpiącej Królewny.
 9. Mgr Elżbieta Marta Rudy, Wydział Biologii; Modyfikacja RNA N6-metyloadenozyny (m6A) jako przypuszczalny przełącznik metaboliczny między przeżyciem a śmiercią komórek w indukowanym starzeniu liścia jęczmienia.
 10. Mgr Arturo Espinosa Baro, Wydział Matematyki i Informatyki; Topologiczna teoria robotów: złożoność topologiczna K(G,1) przestrzeni i efektywnej złożoności topologicznej.
 11. Mgr Krzysztof Wojciech Sobucki,  Wydział Fizyki, Wykorzystanie efektów rezonansowych w ferromagnetycznych nanorezonatorach, w kierunku otrzymania magnonicznych metapowierzchni czasoprzestrzennych.
 12. Mgr Dawid Marcinkowski, Wydział Chemii; Wielofunkcyjne makrocykle jonów lantanowców jako sondy termoluminescencyjne do wykorzystania w obrazowaniu komórkowym.
 13. Mgr Daria Anna Brykczyńska, Wydział Chemii;  Nowe kompleksy metali przejściowych zdolne do modyfikacji elektrody złotej jako układy do selektywnego wykrywania neuroprzekaźników.
 14. Mgr Natalia Maria Jurga,  Wydział Chemii, Czuła detekcja i wizualizacja biomarkerów nowotworowych przy użyciu nanocząstek upkonwertujących wzbudzanych powyżej 1000 nm.
 15. Mgr Gracjan Piotr Kurpik, Centrum Zaawansowanych Technologii,  Architektury metalosupramolekularne na bazie fleksidentnych ligandów pirydylo-β-diektonowych - synteza, właściwości i zastosowania katalityczne.
 16. Mgr Małgorzata Anna Bartkiewicz, Wydział Fizyki; Zbadanie mechanicznej oraz cieplnej anizotropii w ultra cienkich, elastycznych membranach.
 17. Mgr Karolina Jadwiga Dziadura, Wydział Fizyki , Ulepszenie orbit potencjalnie niebezpiecznych planetoid         

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.