Wersja kontrastowa

Z UAM na konferencji APAIE

Z UAM na konferencji APAIE
Z UAM na konferencji APAIE
Dr Kostiantyn Mazur (401)

 

 

NAWA określiła delegację do Australii jako najodleglejszą z dotychczasowych. Przedstawiciele dwunastu polskich uczelni – w tym UAM – wspólnie promowali rodzime szkolnictwo wyższe i naukę przez trzy dni, po czym przedstawiciele sześciu z nich spędzili kolejny tydzień na wschodnim wybrzeżu.  

 

Początkowym celem wyjazdu był udział w konferencji Stowarzyszenia Azji i Pacyfiku na rzecz Edukacji Międzynarodowej – APAIE 2024, która odbywała się w Perth, na zachodnim wybrzeżu. Z uwagi na odległości Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA), która we współpracy z Ambasadą RP w Canberze koordynowała organizację polskiego stoiska, zaplanowała również dodatkowy program na wschodnim wybrzeżu, obejmujący spotkania na uniwersytetach w Canberze i Melbourne. 

 

APAIE to organizacja promująca międzynarodowe szkolnictwo wyższe w regionie Azji i Pacyfiku. Coroczna konferencja APAIE gromadzi przedstawicieli środowiska akademickiego z całego świata. Wydarzeniu towarzyszą międzynarodowe targi edukacyjne, prezentujące systemy szkolnictwa wyższego kilkudziesięciu krajów. 

 

Targi i konferencja zgromadziły ponad 2000 uczestników reprezentujących różne części świata. Polska delegacja była jedną z silniejszych nie tylko pod względem liczby przedstawicieli i uczelni, ale również rangi osób.  

 

Dla piszącego te słowa cennym doświadczeniem było osobiste spotkanie z ludźmi, z którymi od pięciu lat wymienia się mailami w ramach pracy dotyczącej umów bilateralnych. Osoby te nominują studentów z uczelni partnerskich na UAM oraz dbają o polskich studentów na swoich uczelniach. Nie zabrakło też spotkań z Oliverem Schmidtem z Karlsruher Institut für Technologie (nasz partner w EPICUR) oraz przedstawicielką Institute of International Education. Znajomości z uczelniami: University of Sydney, The University of Mississippi, Boise State University, Universiti Utara Malaysia, Universitas Sumatera Utara, The Chinese University of Hong Kong, Universiti Teknologi PETRONAS, Kasetsart University, Asia Pacific University of Technology & Innovation (APU), Sahmyook University też mogą procentować w przyszłości. 

 

Czytaj też: Dr Kostiantyn Mazur. Być wolnym Europejczykiem

 

Spotkania z przedstawicielami dwóch australijskich uczelni regionu oraz przedstawicielami biznesu zostały zaplanowane w Ambasadzie RP w Canberze, a później na dwóch topowych uniwersytetach w Melbourne: Monash University i The University of Melbourne. Obie uczelnie są w czołówce nie tylko w Australii, ale także na świecie. W Monash University zaprezentowano między innymi Monash University Strategic Plan 2021-2030, który koncentruje się na czterech celach strategicznych, opartych na kulturze i wartościach uniwersytetu rozwijanych od jego początków w latach 60. XX wieku: doskonałości, umiędzynarodowieniu, przedsiębiorczości, inkluzyjności. Potem nastąpiło zwiedzanie kampusu. Warto wspomnieć, że tamtejsze sale dydaktyczne nie przypominają tych, do których jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce: nie ma tam rzędów ławek, natomiast są sześcioosobowe stoły. Sale wykładowe wyposażone są w kamery oraz monitory, by każdy student mógł widzieć prowadzącego, jego notatki i tablicę. Z kolei na The University of Melbourne zaprezentowano między innymi plan Advancing Melbourne 2030, bazujący na takich celach jak: globalne miejsce, zasięg, perspektywy, wspólnota. 

Ciekawym elementem wyjazdu było zapoznanie się z systemem edukacji w Australii. Otóż kształcenie zaczyna się tam od primary school, która trwa siedem lat. Kolejny poziom, trwający sześć lat, to secondary school,. Po ukończeniu go można rozpocząć studia wyższe albo wybrać kształcenie zawodowe (vocational education and training). W całym kraju jest tylko 37 uniwersytetów państwowych i niewiele prywatnych. Większość z tych państwowych pozycjonuje się w top 500 uniwersytetów świata. Dla porównania w pierwszej pięćsetce w Polsce są tylko Uniwersytet Warszawski (262) oraz Jagielloński (304). 

 

Warto zauważyć, że Australia prowadzi projekt Group of Eight (Go8), w ramach którego wiodące uniwersytety intensywnie prowadzące badania otrzymują dwie trzecie rządowych grantów badawczych przyznawanych wszystkim uniwersytetom. W kraju wzrasta liczba pracowników akademickich i zawodowych. W latach 1989-2020 liczba pracowników uniwersytetu podwoiła się. Licząc w przeliczeniu na pełne etaty, liczba pracowników nieakademickich wzrosła z około 20 tysięcy do 74 tysięcy, a pracowników akademickich z około 33 tysięcy do 62 tysięcy. Od 1989 roku zaczęła rosnąć również liczba studentów zagranicznych. Obecnie jest ich niemal 600 tysięcy, a łącznie na australijskich uniwersytetach kształci się około 1,6 mln studentów.  

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.