Wersja kontrastowa

Publikacja w PNAS. Nowe szlaki naukowców UAM

Prof. UAM Piotr Ziółkowski
Prof. UAM Piotr Ziółkowski
Obraz

 

Zespół prof. UAM Piotra Ziółkowskiego z Instytutu Biologii Molekularnej i Biotechnologii UAM opublikował pracę w prestiżowym czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America”. PNAS jest czasopismem amerykańskiej Narodowej Akademii Nauk specjalizującym się w publikowaniu oryginalnych badań o dużym znaczeniu z zakresu nauk biologicznych, fizycznych i społecznych.

Crossing-over, to proces wymiany fragmentów chromosomów pochodzących od obu rodziców, do którego dochodzi w trakcie tworzenia gamet. Jest on podstawowym mechanizmem zapewniającym zmienność genetyczną u wszystkich organizmów rozmnażających się płciowo. Kontrola crossing-over nie jest do końca poznana, choć może mieć duże znaczenie m.in. w hodowli roślin i zwierząt. Praca naukowców z UAM pozwoliła na zidentyfikowanie nowego szlaku regulacji crossing-over u roślin.

– Zbadaliśmy zmienność w częstości crossing-over u rośliny modelowej – Arabidopsis thaliana – i w ten sposób zidentyfikowaliśmy gen SNI1 jako jeden z głównych czynników modyfikujących crossing-over w naturalnych populacjach Arabidopsis – mówi prof. UAM Piotr Ziółkowski. - SNI1 jest elementem kompleksu SMC5/6, który jest blisko spokrewniony z kohezyną i kondensyną, kompleksami białkowymi umożliwiającymi prawidłową kondensację chromosomów i ich segregację podczas podziałów komórek. Do tej pory rola SNI1 i SMC5/6 w mejozie była zupełnie nieznana.

Zespół prof. Piotra Ziółkowskiego

Zidentyfikowane przez naukowców UAM warianty SNI1 różnią się między innymi reakcją na podwyższoną temperaturę. Mutant sni1 i inne mutanty kompleksu SMC5/6 wykazują podobny wpływ na szlak crossing-over niezależny od interferencji, prowadząc do zwiększenia liczby zdarzeń oraz ich przesunięcia w kierunku końców chromosomów. Dlatego odkrycia naukowców z UAM pokazują, że kompleks SMC5/6, który jest znany ze swojej roli w naprawie uszkodzeń DNA, jest również ważny dla kontroli crossing-over.

 

Czytaj też: Prof. UAM Piotr Ziółkowski. Strategia inteligentnej hodowli

 

Nauka Wydział Biologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.