Wersja kontrastowa

Prof. Mirosław Loba. Skorzystać z AUF

Prof. Mirosław Loba
Prof. Mirosław Loba

 

 

Jeśli nie teraz to kiedy? Do 18 marca jest czas  by skorzystać z dobrodziejstwa naukowej sieci w ramach Stowarzyszenia Uniwersytetów Frankofońskich. Jak zapewnia prof. Mirosław Loba, dyrektor Instytutu Filologii Romańskiej, warto. Warto się promować, pozyskiwać pieniądze na projekty, aplikować o nowe… 

 

Warto choćby dlatego, że za Agence universitaire de la Francophonie stoją potężne instytucje. Unia Europejska, UNESCO i Bank Światowy. Sama sieć liczy ponad 1000 członków i skupia uczelnie ze 119 krajów świata. UAM należy do AUF od 2016 roku, a organizacja powstała w 1961 roku. 

 

- Wprawdzie AUF zaczęło działać 60 lat temu to jednak agenda skupiająca uczelnie z Europy wschodniej ma znacznie krótszą historię. Jej siedzibą, ze względu na powiązania historyczne z Francją jest Bukareszt – mówi prof. Mirosław Loba. – Dziś, do sieci ze strony polskiej obok nas należy Politechnika Łódzka, UW, UJ i UŚ. To eksperci z tych uczelni mogą aplikować do kolejnego projektu w ramach AUF. 

 

Do 18 marca można zgłaszać do AUF kandydatów do komisji regionalnych - ekspertów naukowych i ekonomicznych. Można się wypromować i zaistnieć. Dzieje się tak bowiem AUF powołuje nowy regionalny organ doradczy: Regionalną Komisję Ekspertów Gospodarczych i Naukowych - CREES. Organ ten  jest kontynuacją Rady Naukowej (SC) i Rady Społeczno-Gospodarczej (ESC), statutowych organów doradczych AUF. CREES bierze udział w realizacji polityki naukowej programów AUF w ramach jej regionalnych kierunków i zastanawia się nad kwestiami otwarcia na świat społeczno-gospodarczy, zatrudnialności i przedsiębiorczości. Uruchomionych zostanie 10 regionalnych komisji. Do uniwersyteckich członków stowarzyszenia wysłano już stosowne zaproszenia do składania wniosków. 

 

 

- Jako Instytut Filologii Romańskiej korzystamy z sieci choćby dzięki finansowaniu przez AUF lektoratu języka francuskiego. Nasz Instytut współpracuje ściśle z placówkami w Belgii, Kandzie czy Szwajcarii – mówi prof. Loba. -  Z kontaktów korzystają też nasi studenci, którzy biorą udział w stażach dla RFI. Tłumaczą materiały z języka polskiego na francuski. Mają tym samym sporą satysfakcję, gdy pojawiają się one w tamtejszej stacji radiowej.  

 

Stowarzyszenie oprócz przypisanej mu statutowo promocji języka francuskiego i nauki, tudzież badań prowadzonych w tym języku, promuje także działania w zakresie np. badań z dziedziny nauk politycznych czy biologii, w tym choćby badań nad COVID-em… Zdaniem profesora Mirosława Loby paleta konkursowa jest bardzo szeroka. Uczestniczenie w niej zapewni nie tylko finansowanie, ale i zwiększy widoczność UAM na arenie międzynarodowej.  

 

- Niebawem pojawi się kolejny projekt. Tym razem dotyczyć on będzie zarządzaniem uczelnią i też będzie można na niego pozyskać dotacje – dodaje dyrektor IFR. - Są oferty stypendialne dla doktorantów i młodych pracowników naukowych w ramach stypendium Ionesco. Drzwi otworem stoją przed etnologami, historykami  i kulturoznawcami zainteresowanymi Rumunią. A to nie wszystko. AUF działa także na płaszczyźnie dydaktycznej, a przykładem może być wspólne organizowanie MOP-ów.  

 

Profesor zauważa też, że w ramach AUF powstają też media cyfrowe. Sieć posiada bogatą paletę wydawnictw cyfrowych, w których publikowanie może przynieść dodatkowe profity w postaci punktów. Trzeba jednak też pamiętać, że nie wszystkie publikacje wchodzą do oceny parametryzacyjnej, ale pozwalają na pokazanie i promocję badań prowadzonych w naszym kraju. To też bardzo ważne. 

 

- Od 2016 roku nie korzystaliśmy z dotacji i szkoda. Wielka szkoda – zauważa prof. Mirosław Loba. -  Zachęcamy tym samym dyrektorów, pracowników uczelni, aby się zaangażowali. Uczestnictwo wymaga znajomości języka francuskiego, ale przecież takich osób u nas nie brakuje. Nieobce jest nam myślenie o stworzeniu wspólnej z pozostałym członkami AUF w Polsce grupy lobbującej na rzecz polskiej nauki. Szczegóły ustalamy z prorektorem Rafałem Witkowskim. Potrzebujemy też swojego przedstawiciela oddelegowanego do AUF. Sporo pracy przed nami, ale podkreślę to o czym wspomniałem na początku. Warto. 

 

 

 

AUF jest wielostronną instytucją wspierającą współpracę i solidarność między francuskojęzycznymi uniwersytetami i instytucjami. Działa w krajach Afryki, świata arabskiego, Azji Południowo-Wschodniej, Ameryki Północnej i Południowej oraz Karaibów, Europy Środkowej, Wschodniej i Zachodniej. Organizacja skupia publiczne i prywatne uniwersytety, instytuty szkolnictwa wyższego, ośrodki i instytucje badawcze, sieci instytucjonalne i sieci administratorów uczelni rozmieszczone we wszystkich krajach frankofońskich na sześciu kontynentach.  

 

 

 

 

 

 

Nauka Wydział Neofilologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.