Wersja kontrastowa

Prof. Mariusz Urbański. Wyzwania trojakiego rodzaju

Prof. Mariusz Urbański, fot. Adrian Wykrota
Prof. Mariusz Urbański, fot. Adrian Wykrota

Początki poznańskiej psychologii zbiegają się z początkami uniwersytetu, stąd też w 2019 r. oprócz uniwersyteckiego obchodziliśmy również stulecie psychologii w Poznaniu, szczególnie honorując naszych ojców-założycieli: prof. Stefana Błachowskiego, prof. Bolesława Hornowskiego i prof. Andrzeja Lewickiego.

W roku swego stulecia poznańska psychologia, w organizacyjnej formie nowego Wydziału Psychologii i Kognitywistyki, zatrudnia 61 nauczycieli akademickich, prowadzących badania w zakresie psychologii oraz nauk o komunikacji społecznej i mediach (po ostatniej reformie kognitywistyka została włączona w skład tej dyscypliny). Kształcimy ponad 1800 studentów na pięcioletnich studiach magisterskich z psychologii,stacjonarnych i niestacjonarnych, oraz na studiach I i II stopnia z kognitywistyki. Prowadzimy studia podyplomowe z psychologii klinicznej i z seksuologii. Nasze kierunki od lat cieszą się ogromną popularnością; w rekrutacji 2019 stacjonarna psychologia znów przyciągnęła najwięcej kandydatów na UAM: ponad 1700 osób.

Do 2018 r. IP miał uprawnienia do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego z psychologii i z kognitywistyki, prowadziliśmy też stosowne studia doktoranckie. Główne kierunki działalności badawczej związane są z zagadnieniami psychologii klinicznej i psychologii zdrowia, seksuologii, psychologii pracy i organizacji, psychologii edukacji i rozwoju, psychologii osobowości, psychologii społecznej i poznawczej, neuronauki, kognitywistyki i logiki w zastosowaniach kognitywistycznych. W ostatnich latach utworzyliśmy kilka laboratoriów badawczych: neuronaukowe Laboratorium Badania Działań i Poznania, Laboratorium Psychofizjologii Zdrowia, Laboratorium Badania Rozumowań, Laboratorium Badania Rozwoju i Uczenia, tworzymy Laboratorium Badań Jakościowych i Mieszanych w Psychologii Klinicznej oraz Laboratorium Badań Psychologicznych w Medycynie Pracy.

Czytaj także: Muzeum Poznańskiej Psychologii już otwarte!

Przedmiotem naszej dumy są inicjatywy umożliwiające nam wykraczanie poza mury uniwersytetu, które jednocześnie angażują aktywność naszych studentów. Jest to przede wszystkim działający pod kierownictwem prof. Anny Izabeli Brzezińskiej Aktywny Mały Uniwersytet Latający, od 2013 r. docierający z ciekawymi zajęciami do dzieci przedszkolnych oraz uczniów w szkołach wiejskich iw małych miastach, propagujący naukę w interaktywnej, dynamicznej i przede wszystkim ciekawej formie. W zajęcia AMULa zaangażowało się do tej pory ponad 1000 studentów, a wzięło w nich udział ponad 19 tys. dzieci. To także program Ambasadorzy Psychologii, w ramach którego nasi studenci wracają do swoich szkół średnich i na własnych przykładach pokazują swoim młodszym koleżankom i kolegom uniwersyteckie wartości. Są też Mitingi Umiejętności Społecznych (objęły do tej pory 3200 uczniów), warsztaty prowadzone w szkołach (175 warsztatów dla 4500 uczestników), czy wreszcie prężny studencki ruch badawczy,skupiający się w kilkunastu kołach naukowych. Z kolei program Fabryka Młodych Profesjonalistów pozwala nam budować współpracę między środowiskiem akademickim i rynkiem pracy oraz promować przedsiębiorczość wśród młodych ludzi.Korzystamy intensywnie z pozyskanych przez UAM grantów POWER: Uniwersytet Jutra i Uniwersytet Jutra II, ale pozyskujemy też własne, jak: Laboratorium Kompetencji Zawodowych, program stażowy „Przetestuj rynek pracy”

Zarówno w codzienne funkcjonowanie poznańskiej psychologii i kognitywistyki, jak i w prowadzenie naszych licznych inicjatyw zaangażowanych jest bardzo dużo osób, dzięki którym ich realizacja jest tak sprawna: poczynając od prodziekanów (ds. studenckich – prof. UAM dr. hab. Błażej Smykowski, ds. współpracy – prof. UAM dr hab. Teresa Chirkowska-Smolak), przez pełnomocników, nieocenionych pracowników administracji wydziału po wszystkich pracowników i doktorantów, którzy angażują się w życie naszej społeczności akademickiej.

Stojące przed nami wyzwania są trojakiego rodzaju. Po pierwsze, dotyczą aktywności naukowej: dalszego rozwijania ważnych badań, których wyniki przynoszą istotny wgląd w naturę i sposoby funkcjonowania człowieka. Poza tym, że robimy co do nas należy, wiele obiecujemy sobie po powołaniu w ramach centralnej administracji UAM Centrum Wsparcia Projektów, które powinno znacząco wspomóc procesy aplikowania o środki na badania i ich obsługę, a w konsekwencji zwiększenie liczby stanowisk badawczych. Druga grupa wyzwań dotyczy uczenia,szczególnie w zakresie psychologii. To bardzo specyficzna dyscyplina, którą studenci wybierają w ogromnej większości z myślą nie o karierze naukowej, ale o praktyce, w szczególności o pomaganiu ludziom. W ewaluacyjnym pędzie nie możemy stracić z oczu tej perspektywy, a zwłaszcza tego, że na wiarygodnych studiach psychologicznych muszą uczyć również ludzie z doświadczeniem przede wszystkim w pracy terapeutycznej.Tu z kolei cieszy, że nowy regulamin pracy UAM zdaje się ułatwiać korzystanie z ich wiedzy i umiejętności. Po trzecie, stoją przed nami wyzwania dotyczące wychodzenia poza uniwersytet z naszymi inicjatywami i zapraszania świata pozaakademickiego do nas: tu mamy zamiar kontynuować wspomniane wyżej inicjatywy oraz zintensyfikować m.in. współpracę z absolwentami naszych kierunków, w ramach Polskiego Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Psychologii oraz Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Kognitywistyki UAM.

Nauka Wydział Psychologii i Kognitywistyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.