Wersja kontrastowa

Prof. Joanna Wójcik. Aktywność przede wszystkim

Fot. A. Wykrota
Fot. A. Wykrota

Na naszym uniwersytecie działa ponad dwieście kół naukowych i innych organizacji studenckich. Różnorodność i zasięg ich inicjatyw, aktywności nie tylko naukowych, ale też popularyzatorskich, edukacyjnych i społecznych jest ogromna, o czym wielokrotnie mieliśmy okazję się przekonać.

Koło Miłośników Języka Papillon zostało laureatem ministerialnego konkursu Popularyzator Nauki, Zrzeszenie Studentów z Niepełnosprawnościami UAM „Ad Astra” otrzymało nagrodę „Pro Juvenes” dla Koła Naukowego Roku 2021, przyznawaną przez Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, a niedawno hucznie obchodziliśmy stulecie Koła Naukowego Przyrodników. Kilkadziesiąt kół naukowych prezentowało się podczas Pierwszego Ogólnouniwersyteckiego Dnia Kół Naukowych w kwietniu tego roku, na wiosnę odbył się także Dzień Studenckich Kół Naukowych w Szkole Nauk o Języku i Literaturze, a podczas Wielkiego Grillowania z sukcesem zadebiutowała Strefa EDUkacyjna, w której młodzi adepci nauki w atrakcyjny sposób przedstawiali swoją działalność.

Już drugi rok koła naukowe z powodzeniem startują w konkursach grantowych Study@research i AdvancedBestStudentGrant, oferowanych w ramach programu IDUB, zyskując dofinansowanie badań zespołowych oraz konferencji naukowych. Członkowie i członkinie kół naukowych wyjeżdżają również na dalekie wyprawy naukowe i edukacyjne, by wspomnieć zagraniczne podróże Astronomicznego Koła Naukowego czy międzynarodowy projekt „Studenci UAM bez Granic”, realizowany przez Koło Naukowe Edukacji Międzykulturowej. Corocznie wsparcie swoich działań naukowych, kulturalnych i prospołecznych zyskują także koła w ramach konkursu Kowadło 2.0, który organizowany jest przez Samorząd Studentów UAM.

Chcielibyśmy stworzyć na naszym uniwersytecie wirtualną przestrzeń, w której można będzie opowiedzieć o wszystkich tych aktywnościach – osiągnięciach, odkryciach, pasjach i wyprawach naszych studentów i studentek, miejsce, gdzie bez trudu będzie można znaleźć podpowiedzi na temat sposobu założenia koła i możliwościach uzyskania dofinansowania, ogłoszenia o konkursach, konferencjach i innych inicjatywach adresowanych do kół naukowych, a także przez nie przygotowanych. Podstawowe informacje i regulacje dotyczące procedury utworzenia organizacji studenckiej, wpisania jej do uczelnianego rejestru czy sprawozdawania z jego działalności ujęte zostały w także w nowym zarządzeniu rektora w sprawie uczelnianych organizacji studenckich, które będzie z pewnością dokumentem pomocnym w funkcjonowaniu nie tylko kół studenckich. Nad nową stroną internetową i koordynacją działań związanych z przepływem informacji oraz promocją aktywności organizacji studenckich czuwa od kilku miesięcy z upoważnienia rektora dr Mariusz Szynkiewicz, współpracujący z pełnomocnikiem Samorządu Studentów ds. kół naukowych i organizacji studenckich. A korzystając dziś z zaproszenia „Życia Uniwersyteckiego”, chcielibyśmy u progu nowego roku akademickiego zainicjować prezentację działalności kół naukowych i innych organizacji studenckich, licząc na dalszą ich aktywność, nowe projekty i zaangażowanie nie tylko naukowe.

Prof. Joanna Wójcik

Prorektorka UAM ds. studenckich i kształcenia

 

zob. też Dr Mariusz Szynkiewicz. Koła naukowe. Tu dzieje się nauka

 

 

Nauka Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.