Wersja kontrastowa

Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych 2018

Sesja terenowa na ujęciu infiltracyjnym w Krajkowie koło Mosiny
Sesja terenowa na ujęciu infiltracyjnym w Krajkowie koło Mosiny
Marek Marciniak, Jan Przybyłek

Najpierw w Poznaniu, a następnie w ośrodku konferencyjnym Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Mosiny odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Modelowanie Przepływu Wód Podziemnych” (MPWP 2018) zorganizowana przez Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: Ministerstwo Środowiska w osobie Głównego Geologa Kraju prof. dr hab. Mariusza Jędryska, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, JM Rektor UAM prof. dr hab. Andrzej Lesicki, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM prof. dr hab. Leszek Kasprzak, Prezes PGNiG SA Piotr Woźniak, Prezes Zarządu PKN IAH dr Adam Porowski.

Konferencje MPWP mają charakter cykliczny i są organizowane od 2004 roku co 2 lata przez kolejne uczelnie wyższe dla hydrogeologów i hydrologów w Polsce.

Uczestnicy warsztatów hydrogeologicznych w kampusie WNGiG na Morasku

W konferencji udział wzięło 95 uczestników z 12 uczelni (AGH w Krakowie, Politechniki Gdańskiej, Politechniki Łódzkiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Wrocławskiej, SGGW w Warszawie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, UMK w Toruniu oraz UAM w Poznaniu), z 4 instytutów naukowo-badawczych (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, Państwowy Instytut Geologiczny - PIB w Warszawie z oddziałami terenowymi w Gdańsku, Kielcach i Szczecinie oraz Poltegor - Instytut Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu), z 3 Urzędów Marszałkowskich z Województw: Lubuskiego, Kujawsko-Pomorskiego, Wielkopolskiego oraz przedstawiciele przedsiębiorstw surowcowych (PGNiG S.A. - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. – Warszawa, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. / Oddział KWB – Bełchatów, PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Konin S.A. – Kleczew), przedsiębiorstw wodociągowych, stowarzyszeń oraz firm branży geologicznej i górniczej.

We wtorek 16.10.2018 odbyły się na kampusie Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu warsztaty hydrogeologiczne na temat: "Nowe technologie pozyskiwania informacji hydrologicznych i hydrogeologicznych na potrzeby modelowania przepływu wód podziemnych". W warsztatach uczestniczyło 38 osób: pracowników nauki, doktorantów, studentów i młodych pracowników z przedsiębiorstw hydrogeologicznych. Kursanci mieli okazję zapoznać się z najnowszymi technikami poboru próbek wody i gruntów do analizy składu chemicznego. Obejrzeli także w terenie nowoczesny system monitoringu obiegu wody w zlewni Różanego Strumienia zaprojektowany zgodnie z równaniem bilansowym Pencka-Oppokowa. Aparatura pomiarowa została wyposażona w moduły h20Reader, które umożliwiały komunikację czujników i sond pomiarowych z internetową bazą danych. Podczas ćwiczeń w laboratorium komputerowym kursanci testowali komunikację pomiędzy układem pomiarowym w terenie, a serwerem bazy danych za pośrednictwem sieci GSM oraz sieci LoRaWAN.

Zbiorowa fotografia uczestników konferencji MPWP 2018

Dwa kolejne dni poświęcone były obradom plenarnym w ośrodku konferencyjnym Instytutu Matematyki Polskiej Akademii Nauk w Będlewie k. Mosiny z następującym porządkiem tematycznym sesji referatowych:

I. Badania modelowe dla potrzeb bilansowania zasobów i ochrony wód podziemnych w skali regionalnej.

II. Badania modelowe dla projektowania i prowadzenia odwodnień górniczych i budowlanych.

III. Badania modelowe interakcji wód powierzchniowych i podziemnych.

IV. Badania modelowe ujęć wód podziemnych oraz procesów hydrogeochemicznych i geotermalnych.

Środa 17.10.2018 była głównym dniem obrad plenarnych. Na wstępie prof. dr hab. Stanisław Staśko z Uniwersytetu Wrocławskiego wygłosił zamawiany referat inauguracyjny pt.: "Numeryczne modelowanie w polskiej hydrogeologii - krótki przegląd dokonań z lat 2004-2017". W ciągu całego dnia wygłoszono łącznie 12 referatów poświęconych tematyce I i II sesji oraz przeprowadzono sesję posterową, podczas której zaprezentowano 13 posterów. Wieczorem odbył się wieczór artystyczny dedykowany Profesorom Józefowi Górskiemu (UAM Poznań) oraz Andrzejowi Sadurskiemu (UMK Toruń) z okazji jubileuszu 70. urodzin. Gościem Honorowym wieczoru był prof. dr hab. Bohdan Kozerski nauczyciel i wieloletni współpracownik Jubilatów. Wieczór uświetnił zespół GLASS DUO, który wykonał kilka utworów muzycznych na harfie szklanej. Oryginalny instrument dobrze harmonizował z tematyką konferencji poprzez skojarzenie szkła jako, stopionego piasku i wody, które razem uczestnikom konferencji miały przypominać warstwę wodonośną.

 

Czytaj też: Ogródek dla geodetów i geografów

Czwartek 18.10.2018 był kolejnym dniem obrad plenarnych konferencji MPWP 2018. Drugi z referatów zamawianych pt.: "VOA - Velocity Oriented Approach, niekonwencjonalny opis przepływu wód podziemnych" wygłosił prof. dr hab. inż. Marek Nawalny z Politechniki Warszawskiej. W trakcie dalszej części dnia odbyła się sesja III, podczas której wygłoszono cztery referaty, a następnie sesja IV, podczas której zaprezentowano pięć referatów. Na zakończenie sesji IV dokonano podsumowania warsztatów dla młodych hydrogeologów. Uczestnikom warsztatów wręczono dyplomy uczestnictwa. W popołudniowej części czwartkowych obrad odbyły się dwa posiedzenia: Stowarzyszenia Hydrogeologów Polskich oraz Polskiego Komitetu Narodowego International Association of Hydrogeologists. Dwudniowe obrady oraz warsztaty hydrogeologiczne podsumowano na zakończenie konferencji MPWP 2018. Wieczorem odbyła się uroczysta kolacja.

Dodatkowym składnikiem konferencji była sesja specjalna zorganizowana w piątek 19.10.2018 dla zainteresowanych wynikami badań realizowanych przez zespół hydrogeologów UAM w projekcie AquaNES pt.: „Demonstrating synergies in combined natural and engineered processes for water treatment systems” w ramach programu Horyzont 2020. W specjalnej sesji porannej w ośrodku PAN w Będlewie przedstawiono pięć referatów. Po krótkiej przerwie uczestnicy udali się na pobliskie ujęcie infiltracyjne dla metropolii poznańskiej w Krajkowie k. Mosiny, gdzie w terenie zaprezentowano obiekty wodociągowe bazujące na brzegowej, poddennej i sztucznej infiltracji wody z rzeki Warty testowane w projekcie AquaNES. Pokazano również najważniejsze elementy sieci monitoringu hydrosfery na ujęciu w Krajkowie.

Wyniki naukowe konferencji w postaci publikacji w języku polskim zostały zawarte w czasopiśmie: Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego nr 471- Hydrogeologia z. XV, 2018. Obecnie przygotowywane są do druku publikacje w języku angielskim w czasopiśmie GEOLOGOS. Informacje o programie konferencji, patronatach, współorganizatorach i sponsorach oraz streszczenia posterów przedstawiono w publikacji ISBN 978-83-7986-206-1 pt.: „8 Ogólnopolska Konferencja Naukowa Modelowanie przepływu wód podziemnych, Poznań - Będlewo 16-19.10.2018” przygotowanej do druku przez Bogucki – Wydawnictwo Naukowe, Poznań.

Nauka Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.