Wersja kontrastowa

MENTORusznik wspiera rekrutację

dr Anna Wawrzonek fot. Adrian Wykrota
dr Anna Wawrzonek fot. Adrian Wykrota

 

MENTORusznik to pierwszy taki program w historii UAM, w którym mentorami są studenci, a słuchaczami uczniowie poznańskiego liceum. Pomysł świetny, z dużymi szansami na przyjęcie się we wszystkich szkołach średnich, znakomicie wspomaga ofertę naszej uczelni wśród przyszłych studentów.

Głównym celem programu mentorskiego jest wsparcie młodzieży w świadomym rozwoju szkolnym, zawodowym i osobistym poprzez wymianę doświadczeń i uczenie się z zastosowaniem metod aktywizujących i wykraczających poza ramy formalnej edukacji.

Inicjatywa nie narodziła się z od tak sobie. Jesienią 2019 roku poprzedziły ją długie rozmowy i wymiana  maili. Ostatecznie, przy wsparciu władz rektorskich UAM i dziekańskich Wydziału Studiów Edukacyjnych można było przejść od słów do czynów. W listopadzie 2019 zaczęła się rekrutacja.

Program miał swoją premierę 9 stycznia 2020. Oferta skierowana została do uczniów III LO im. św. Jana Kantego w Poznaniu. Od początku opiekę merytoryczną nad programem pełniły mgr Katarzyna Banaszak (opiekun naukowy Koła Naukowego Edukacji Międzykulturowej działającego na WSE UAM) oraz dr Anna Sobczak i dr Anna Wawrzonek (opiekunki naukowe Studenckiego Koła Naukowego Doradztwa Zawodowego i Personalnego "PROGRESSIO" WSE UAM).

- Bardzo dużo pracy w realizację projektu włożyła Katarzyna Banaszak będąca doradcą zawodowym w III LO. To ona była spiritus movens całego przedsięwzięcia – mówi dr Anna Wawrzonek. – Od początku domyślałyśmy się, że MENTORusznik może być znakomitą ścieżką rozwoju dla licealistów, jak i cieszyć się sporym zainteresowaniem studentów, którzy w trakcie trwania projektu mogli zadbać o swój rozwój osobisty oraz zawodowy. Mogli poddać weryfikacji nie tylko rozwijane w czasie studiów kompetencje zawodowe, ale także społeczne. Sama nazwa wskazuje, że od początku chciałyśmy ruszyć z miejsca, robić coś innego, otworzyć przed studentami i uczniami nowe możliwości.

Do programu mentorskiego zakwalifikowało się 14 licealistów, wchodzących w rolę mentorowanych oraz 14 studentów – mentorów, z takich wydziałów UAM, jak: Wydział Biologii, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Matematyki i Informatyki, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Wydział Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydział Studiów Edukacyjnych.

- Byłyśmy pozytywnie zaskoczone. Chętnych było więcej, ale ostatecznie program zaczęło realizować 14 par mentorskich – wyjaśnia dr Anna Wawrzonek. – Oczywiście nie każdy mógł zostać mentorem. Rekrutacja prowadzona przez moje koleżanki (dr Annę Sobczak oraz mgr Katarzynę Banaszak) wyłoniła osoby najbardziej kompetentne. Od początku założyłyśmy sobie, że motywacja i chęci to nie wszystko. Nie mogły to być choćby osoby z pierwszych roczników. Zwracałyśmy uwagę na ich zaangażowanie w życie uczelni i podejmowanie przez nie ciekawych inicjatyw. Zależało nam na osobach, które potrafią zarażać swoim entuzjazmem. Ważne podkreślenia jest również to, że wszyscy mentorzy działali w warunkach wolontariatu.

 

Jak twierdzą prowadzące projekt, uczniowie najczęściej wybierali studentów z wydziałów na których zamierzają w przyszłości studiować. Uczestnicy projektu przez kilka miesięcy pracowali nad realizacją wcześniej założonego celu rozwojowego mentorowanego. Najczęściej były to cele miękkie i dotyczyły rozwoju kompetencji społecznych. Spotkania odbywały się ,,face to face”. Z powodu pandemii część z nich odbyła się w trybie zdalnym. Co cieszy, obie strony bardzo pozytywnie oceniły program. Organizatorki projektu żywią nadzieję, że nabyte przez uczniów kompetencje utwierdziły ich w przekonaniu, że warto podjąć naukę na UAM. Biorąc pod uwagę wypowiedzi studentów oraz ich deklaracje, że sporo nauczyli się od swoich podopiecznych, śmiało można stwierdzić, że transfer wiedzy był dwustronny, a proces mentoringu częściej przybierał postać intermentoringu.

 

- Moim zdaniem projekt wnosi pewną wartość dodaną nie tylko dla studentów WSE, którzy mieli okazję spełnić się w różnych rolach, a szczególnie w pracy projektowej i zespołowej oraz realizować misję pedagogiki, czyli stwarzać możliwości rozwoju innym. MENTORusznik niesie za sobą również pierwiastek innowacyjności, ale wart podkreślenia jest też aspekt integrujący społeczność uczelnianą, która działa na rzecz Uniwersytetu. Pewnie nie mogłybyśmy mówić o sukcesie gdyby nie wsparcie jakiego od początku udzielały nam: Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych prof. Agnieszka Cybal-Michalska oraz prof. UAM Kinga Kuszak, jak i zainteresowanie dyrektorki III LO Katarzyny Kordus – mówi dziekan Anna Wawrzonek. – Sukces jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Jesteśmy pewne, że MENTORusznik  mógłby być skierowany do wszystkich liceów. Studenci okazali się naprawdę dobrymi ambasadorami naszej uczelni.

 

 

Szczegółowe informacje: www.programmentorski.amu.edu.pl

 

Czytaj też: Prof. Katarzyna Waszyńska. I żyli długo i szczęśliwie

 

 

 

 

 

 

Nauka Wydział Studiów Edukacyjnych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.