Wersja kontrastowa

II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej

Obraz

Na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej rozpoczęło się II Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej - "Romantyzm polski i romantyzmy europejskie: Romantyk jako czytelnik".

W programie sympozjum przewidziano 5 paneli tematycznych: Pamięć lektur: intertekstualność i gry literackie; Platon, Dante, Byron i inni, czyli romantyczny homo legens ponad epokami; Akty i procesy czytania – bohater literacki jako czytelnik, czytanie jako temat dzieła sztuki; Kulturowe i społeczne aspekty czytania; Jak czytali romantycy – jak czytano romantyków (przestrzenie filozofii, estetyki, historii, recepcji).

W trzecią rocznicę śmierci prof. Zofii Trojanowiczowej poloniści wydali książkę pt. "Nie kłaniać się okolicznościom. Nad romantycznymi lekturami Zofii Trojanowiczowej”, która właśnie się ukazała nakładem Wydawnictwa UAM.

- Dwa lata temu, w pierwszą rocznicę Jej śmierci zorganizowaliśmy I Sympozjum im. Zofii Trojanowiczowej, odzew z jakim się ten pomysł spotkał zachęcił nas do cyklicznej organizacji stałego forum romantycznego w Poznaniu, które gromadzi badaczy literatury romantycznej z kraju i zagranicy. Inauguracji II Sympozjum będzie towarzyszyła premiera wydania książki gromadzącej referaty wygłoszone na I Sympozjum.  Tytuł nawiązuje do fragmentu z wiersza Norwida „Początek broszury politycznej” – jednego z ulubionych wierszy prof. Trojanowiczowej: „Nie trzeba kłaniać się Okolicznościom, / A Prawdom kazać, by za drzwiami stały”. - mówi prof. Krzysztof Trybuś, organizator konferencji, dodając: - Biografia Profesor Zofii Trojanowiczowej wiąże się w sposób bardzo znamienny z jednym miastem: Poznaniem, w którym się urodziła w 1936 roku – w rodzinie kupieckiej Stanisława i Kazimiery (z domu Schubert) Muszyńskich. Przez całe życie (z przerwą w okresie okupacji, wywołaną przesiedleniem do Generalnej Guberni) mieszkała w tym samym domu na poznańskim Grunwaldzie, zmieniały się jedynie nazwy zacisznej ulicy, przy której stoi ów dom: przed wojną Marynarska, po wojnie Szyszkowskiego (upamiętniająca miejscowego działacza komunistycznego), a już od wielu lat, po odzyskaniu niepodległości – Iłłakowiczówny.

 

Czytaj również: Prof. Liberek: Internauci tropią językowe błędy

Lata naukowej samodzielności Profesor Zofii Trojanowiczowej zbiegły się w czasie z nadejściem „Solidarności”, której była aktywnym członkiem, współzałożycielką jej struktur na UAM w 1980 roku. W tamtym okresie została w drodze wolnych wyborów wicedyrektorem do spraw dydaktycznych Instytutu Filologii Polskiej, pełniła tę funkcję z poświęceniem i odwagą w trudnych latach 1981–1987; udzielając wsparcia represjonowanym studentom i pracownikom Uniwersytetu, w otwarty sposób sprzeciwiała się polityce ówczesnych władz. W chwili politycznego przełomu w Polsce znalazła się wśród członków Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie. Jej polityczne zaangażowanie miało niewątpliwie społeczny charakter, nie wiązało się z planami osobistej kariery.

Zmarła 17 listopada 2015 r. prof. Trojanowiczowa była wybitną znawczynią romantyzmu i współautorką pierwszej książki o Poznańskim Czerwcu 1956. Rok po jej śmierci poloniści zorganizowali pierwsze sympozjum poświęcone tematom, którymi się zajmowała.

Nauka Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.