Wersja kontrastowa

HORYZONT 2020 z nowym projektem

RurAction
RurAction
dr Łukasz Rogowski, prof. Tadeusz Stryjakiewicz

 

Nasz Uniwersytet był organizatorem międzynarodowej konferencji naukowej „Challenges and Opportunities of Structurally Weak Rural Regions in Europe. Social Innovations and Social Enterprises Acting Under Adverse Conditions”, która inaugurowała naukową część projektu „RurAction. Social Entrepreneurship in Structurally Weak Rural Regions: Analysing Innovative Troubleshooters in Action”. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Horyzont 2020 (MSCA-ITN-ETN).

UAM, a dokładniej Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych oraz Wydział Nauk Społecznych,  jest jedynym polskim przedstawicielem w międzynarodowym konsorcjum badawczym, do którego wchodzą również uczelnie, instytuty naukowe i przedsiębiorstwa z Austrii, Danii, Grecji, Irlandii, Niemiec oraz Portugalii.

Głównym tematem konferencji, jak również całego projektu, jest rozwój regionów słabych strukturalnie. W konferencji uczestniczyło kilkudziesięciu naukowców z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. W uroczystym otwarciu, w Auli Lubrańskiego, wzięli udział przedstawiciele jednostek zaangażowanych w projekt, w tym między innymi Prorektor UAM ds. nauki i współpracy międzynarodowej, prof. Ryszard Naskręcki oraz koordynatorka projektu z ramienia Leibniz Institute for Research on Society and Space w Erkner pod Berlinem, prof. Gabriela Christmann. Obrady koncentrowały się wokół szeroko pojętej tematyki społeczno-ekonomicznej a więc polityk i strategii rozwoju regionów wiejskich oraz  zmian kulturowych na wsi.

Czytaj też: Blaski i cienie zarządzania miastem

Na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w projekt RurAction zaangażowane są dwie jednostki, które były również organizatorami konferencji. W Instytucie Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (IGSEiGP) koordynatorem projektu jest prof. Tadeusz Stryjakiewicz. Z kolei Instytut Socjologii jest odpowiedzialny za realizowanie w całym projekcie badań wykorzystujących metody wizualne nauk społecznych. Koordynatorem tego zadania jest dr Łukasz Rogowski.

Konferencja była początkiem projektu, który został zaplanowany na kolejne trzy lata, do końca 2020 roku. Z perspektywy naszej uczelni RurAction jest istotny nie tylko jako element współpracy międzynarodowej, ale również kooperacji pomiędzy różnymi jednostkami w ramach UAM – to pierwszy projekt finansowany przez Unię Europejską, który jest prowadzony wspólnie przez dwa Wydziały.

Nauka Wydział Geografii Społ.- Ekonom. i Gosp. Przestrzennej Wydział Socjologii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.