Wersja kontrastowa

Dr Anna Walczak. Z zieloną chemią w tle

Fot. Adrian Wykrota
Fot. Adrian Wykrota

Dr Anna Walczak pracę doktorską 
pt. „Synteza nowych funkcjonalnych układów metalosupramolekularnych na bazie ligandów ambidentnych i jonów metali d elektronowych” napisała pod kierunkiem prof. Artura Stefankiewicza.

 

W trakcie swojej krótkiej kariery naukowej odbyła dwa staże naukowe w grupach badawczych: prof. Floriana Monniera ENSCM, Institut Charles Gerhardt de Montpellier we Francji oraz prof. Jonathana Nitschke z Department of Chemistry, University of Cambridge w Wielkiej  Brytanii. Prowadziła też dwa projekty badawcze finansowane przez NCN w ramach konkursu PRELUDIUM oraz ETIUDA. 

W swoim dorobku ma kilka znaczących nagród, w tym Stypendium START (FNP), Stypendium Miasta Poznania dla Młodych Badaczy, jest też laureatką stypendium programu „INNChem – rozwój kompetencji doktorantów, kluczowych w pracy o charakterze badawczo-rozwojowym”.

- Moje zainteresowania badawcze od wielu lat koncentrują się wokół syntezy nowych architektur supramolekularnych i ich zastosowaniu jako wyspecjalizowanych nanomateriałów funkcjonalnych o wielopłaszczyznowych zastosowaniach (np. do magazynowania i sekwestracji związków toksycznych, rozpoznawania i selektywnego wiązania fulerenów C60 i C70 czy jako selektywne katalizatory w wielu istotnych reakcjach organicznych).

Zrozumienie, kontrolowanie i wykorzystanie procesów rozpoznawania cząsteczek, samoorganizacji i samoasocjacji umożliwia sprostanie wyzwaniom stawianym przez postęp, dotyczącym ograniczenia zużycia surowców, redukcji kosztów produkcji, ilości generowanych i emitowanych do środowiska szkodliwych odpadów. -  Moje najważniejsze osiągnięcia naukowe wynikają z pomysłów rozwiązania wspomnianych problemów cywilizacyjnych. Wpisują się jednocześnie w obecne trendy badań nad poszukiwaniem nowych, coraz lepszych materiałów specjalnego przeznaczenia, wypełniających założenia zrównoważonego rozwoju i wpisujących się w idee Zielonej Chemii – mówi dr Walczak.

zob. też. Dr Dorota Masłej. Fascynuje mnie historia języka polskiego

Nauka Wydział Chemii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.