Wersja kontrastowa

BESTStudentGRANT po raz czwarty

BESTStudentGRANT
BESTStudentGRANT

Szesnastu najlepszych studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza otrzymało tytuł BESTStudentGRANT oraz nagrodę w wysokości 5 tys. złotych, które przeznaczą na swoje pierwsze badania. W tym roku konkurs po raz pierwszy został  zorganizowany w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB). W konkursie udział wzięli zarówno polscy  oraz zagraniczni studenci.

- Wnioski złożyły 24 osoby ze wszystkich szkół dziedzinowych. Poziom był bardzo wysoki.  Granty otrzymały osoby, które uzyskały najwyższe wyniki na maturze. Doceniliśmy pomysłowość i oryginalność projektów, znajomość stanu badań,a także zaangażowanie w pracę badawczą - mówiła prorektorka ds.studenckich i jakości kształcenia prof. Joanna Wójcik.

 Tegorocznymi laureatami zostali:

 • Anna Artwich - "Kamp i dramat współczesny w Polsce i Norwegii – ujęcie komparatystyczne" – WFPiK
 • Roko Čemeljić - "Analiza zachowawczości ewolucyjnej cząsteczek krótkich regulatorowych RNA zasocjowanych z rybosomami (rancRNA)" – Wydział Biologii
 • Cherep Zoia - "Regulacja ekspresji genu i aktywności wakuolarnego enzymu procesującego (VPE) w kultywowanych in vitro izolowanych osiach zarodkowych łubinu białego (Lupinus albus L.) i andyjskiego (Lupinus mutabilis Sweet)" – Wydział Biologii
 • Filip Chojan - "Nowy argument przeciwko realizmowi moralnemu" – Wydział Filozoficzny
 • Mateusz Drewniak - „Programy publicystyczno-kulturalne o tematyce filmowej w zasobach archiwum TVP. Lata 1989-2020” – WFPiK
 • Adrian Drozdowski - "Synteza nanocząstek typu LiYbF4@LiYF4 domieszkowanych jonami Tm3+ wykazujących zjawisko up-konwersji z zakresu podczerwieni do ultrafioletu" – Wydział Chemii
 • Hanna Komorowska - "Kompleksowa analiza i interpretacja utworu Le soleil w kontekście powiązania dzieła muzycznego z malarstwem oraz sposobem przedstawiania zjawisk natury (w szczególności światła), a także w kontekście współczesnej muzyki europejskiej, w szczególności francuskie" – Wydział Nauk o Sztuce
 • Piotr Konopka - "Wpływ położenia i rodzaju podstawnika na barwę pigmentu – synteza i badanie właściwości fizykochemicznych pochodnych kwasu 5-(fenylazo)salicylowego" – Wydział Chemii
 • Jakub Łojko – "Emigracja europejska w miastach wielkopolskich od drugiej połowy XVI do schyłku XVIII wieku" – Wydział Historii
 • Michał Reszel – „Analiza porównawcza budżetów partycypacyjnych według zgłaszanych przez mieszkańców potrzeb w miastach małych i średnich oraz dużych” – WMGiG
 • Liliana Saadi - „Opakowanie czy zawartość? Studium porównawcze strategii marketingowych w koreańskim i amerykańskim przemyśle muzycznym” – Wydział Anglistyki
 • Marta Shved - „Rola białek MSH3, MSH6 i MSH7 w zachodzeniu zjawiska crossing-over w polimorficznych regionach chromosomów" – Wydział Biologii
 • Weronika Skowrońska - "Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji do opracowania sposobu analizowania obrazów fMRI bez ich uprzedniej normalizacji" – WPiK
 • Marek Szczygielski - "Franciszek Efraim Kupfer i dwa niedokończone projekty judaistyczne z lat 50" – Wydział Historii
 • Varvara Vonsovych - "Wpływ hydrokondycjonowania nasion rzepaku (Brassica napus L.) na aktywację mechanizmów naprawczych DNA" – Wydział Biologii
 • Jan Wójcik - "Kwantowe spacery na grafach. Poszukiwanie nowych efektów topologicznych za pomocą symulacji komputerowych" – Wydział Fizyki.

Best Student Grant jest  konkursem grantowym skierowanym do najlepszych studentów początkowych lat studiów, chcących realizować swoje pierwsze projekty badawcze. Jego celem jest zachęcenie studentów do podjęcia badań naukowych już w początkowej fazie studiów. 

Nauka Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.