Wersja kontrastowa

Zimowa rekrutacja na Buddies

Stowarzyszenie ESN UAM Poznań
Stowarzyszenie ESN UAM Poznań
Karolina Jankowska

Nowy rok akademicki tuż za rogiem. Jak co semestr, działające na naszej uczelni Stowarzyszenie ESN UAM Poznań przeprowadziło rekrutację na opiekunki i opiekunów studentek i studentów zagranicznych przyjeżdżających do nas na wymianę, jednak ta edycja była wyjątkowa z wielu powodów!

 

ESN UAM Poznań to sekcja lokalna międzynarodowej organizacji studenckiej non-profit. Beneficjentami naszej działalności są osoby przyjeżdżające do nas w ramach wymiany międzynarodowej, jak również te, które są zainteresowane programami mobilnościowymi i wyjazd mają dopiero przed sobą.

 

Co nas wyróżnia? Jesteśmy jedną z najbardziej widocznych i aktywnych sekcji w Polsce. Jej członkinie i członkowie to nie tylko osoby studiujące na UAM, ale także innych poznańskich uczelniach (tych, na których nie ma ESN-u). Ponadto nie odmawiamy pomocy osobom przyjeżdżającym do Poznania, którzy - podobnie jak w przypadku członkostwa w naszym Stowarzyszeniu - studiować będą na uniwersytecie, przy którym nie działa Erasmus Student Network.

 

Choć w nazwie mamy słowo "Erasmus", to nasza działalność jest znacznie szersza. Podczas wakacyjnego spotkania Zarządu Stowarzyszenia z Prorektorem ds. współpracy międzynarodowej prof. UAM dr. hab. Rafałem Witkowskim oraz Koordynatorem Instytucjonalnym Programu Erasmus+ na UAM prof. UAM dr. hab. Tomaszem Brańką, przedstawiłyśmy wizję rozszerzenia naszej działalności poprzez dotarcie przy pomocy władz Uczelni do osób przyjeżdżających do nas na studia w oparciu o umowy bilateralne oraz stypendystki i stypendystów Programu NAWA. Inicjatywa spotkała się z aprobatą i tak - od słowa do słowa - dziś zapewniamy pomoc nie tylko osobom korzystającym z programu Erasmus.

 

Projekt Buddy - dawniej znany w naszej sekcji pod nazwą Mentor - to jeden z międzynarodowych ESN-owych projektów. Jedna z przyświecających nam idei to "students helping students". Wiemy, jak trudne jest przyjechanie do nowego miasta na studia, a co dopiero gdy ktoś przekracza granice swojego kraju (a nawet kontynentu!). Dlatego właśnie co semestr szukamy osób chętnych do niesienia pomocy obcokrajowcom.

 

Rekrutacja odbywała się poprzez formularz online, w którym podać trzeba m.in. znajomość języków obcych oraz dyspozycyjność czasową - czy ktoś będzie w Poznaniu przez cały rok akademicki, czy może tylko jeden semestr (np. z powodu własnej wymiany studenckiej), a także iloma osobami może się zająć. Hasło brzmiało "Are you chatty? Get a Buddy!". Wydarzenie promowaliśmy wśród znajomych, w mediach społecznościowych, a także za pośrednictwem poczty studenckiej. Przyciągnęliśmy rekordową liczbę osób, bo ostatecznie napłynęło aż 290 zgłoszeń (dla porównania rok temu było to 180). Wielokrotnie kontaktowano się z nami już po zamknięciu formularza z prośbą o umożliwienie aplikacji po terminie, a mający dobre serce Koordynator Projektu Buddy - Filip Franowski - umożliwił spóźnialskim urlopowiczom udział w rekrutacji. Jednak nie był to jedyny powód. Naprawdę potrzebne są ręce do pracy, ponieważ ESN UAM Poznań to społeczność tworzona przez 66 osób, a w nadchodzącym semestrze obejmiemy opieką aż 470 osób (99% z UAM), w tym 330 korzystających z programu Erasmus+. 95% osób które zostały Buddy to osoby studiujące na UAM, pozostałe to reprezentantki i reprezentanci m.in. Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Artystycznego, Akademii Muzycznej czy Wyższej Szkoły Bankowej. Najwięcej zgłoszeń z UAM, bo aż 95, napłynęło z Wydziału Neofilologii, ale widać też wyraźny udział Wydziału Psychologii i Kognitywistyki oraz Wydziały Filologii Polskiej i Klasycznej - odpowiednio po 30 i 27 osób.

 

Polscy Buddies sparowani ze studentami i studentkami zagranicznymi (obywatelami i obywatelkami 40 krajów) według swoich preferencji wskazanych w formularzu (kraj pochodzenia oraz płeć) otrzymali kontakt mailowy do swoich podopiecznych, którym będą pomagać w najbliższym semestrze i roku akademickim. Obowiązki Buddy to m.in. odbiór osoby z lotniska bądź dworca kolejowego, pomoc przy zameldowaniu w akademiku, zaprowadzenie do Działu Współpracy z Zagranicą oraz do koordynatora wydziałowego programu Erasmus, pomoc przy zakupie biletu semestralnego, konta bankowego, oprowadzenie po mieście, a w końcu szeroko rozumianej integracja w nowym otoczeniu. Dla osób będących Buddy organizowany jest webinar - obowiązkowy dla osób biorących udział w projekcie pierwszy raz - a także jest utworzona grupa, gdzie można zadawać pytania czy prosić o pomoc jeśli np. ktoś nie będzie w stanie odebrać swojej osoby z dworca czy pójść z nią do lekarza.

 

 

 

Na sukces tej rekordowej rekrutacji składa się w szczególności praca następujących osób (czuwających nad przebiegiem całego procesu): Filip Franowski, Alicja Jeziorska, Marta Komisarczyk, Magda Antoniewska, Marta Winkler oraz Karolina Jankowska. Dziękujemy za wszystkie udostępniania, a przede wszystkim zgłoszenia!

 

Jeśli właśnie czytasz ten artykuł i potrzebujesz pomocy (albo znasz kogoś, kto potrzebuje), to można kontaktować się z nami mailowo:

 

buddy.uam.poznan@esn.pl - kwestie dot. projektu Buddy,

president.uam.poznan@esn.pl oraz esn@amu.edu.pl - inne pytania.

 

 

Więcej o ESN TUTAJ

 

 

 

Następna rekrutacja na Buddies już na przełomie stycznia i lutego! Rekrutacja do Stowarzyszenia zaś już w październiku. Zapraszamy!

 

 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.