Wersja kontrastowa

WFPiK w sprawie protestu nauczycieli

prof. Tomasz Mizerkiewicz
prof. Tomasz Mizerkiewicz

UCHWAŁA 8/03/2018/2019

Rady Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z 27 marca 2019 r.

w sprawie: wyrażenia stanowiska dotyczącego protestu nauczycieli

 

Rada Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej podjęła uchwałę o ustaleniu wspólnego stanowiska w sprawie protestu nauczycieli:

Rada Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM solidaryzuje się z protestującymi nauczycielami i zdecydowanie popiera ich postulaty na rzecz poprawy sytuacji zawodowej, a także poprawy alarmującej sytuacji w oświacie.

Jako wydział kształcący przyszłe nauczycielki i przyszłych nauczycieli języka ojczystego oraz kilku innych przedmiotów nauczania szkolnego od wielu lat z rosnącym niepokojem obserwujemy postępującą deprecjację zawodu nauczyciela, jego prestiżu społecznego oraz materialnego. Deprecjacja ta przekłada się na niszczenie pięknego powołania do zawodu nauczycielskiego, które z coraz większym trudem rozwijamy i wspieramy w naszych studentkach i studentach. Tymczasem wraz z marginalizacją wielkiej społecznej misji nauczycieli zauważamy liczne przejawy publicznej nieistotności spraw polskiej szkoły, która łatwo stawała się i staje obiektem reform czy przekształceń odgórnie zarządzanych, lekceważących obowiązek konsultacji społecznej i środowiskowej.

Z tego powodu w pełni rozumiemy i popieramy decyzję polskich nauczycieli, którzy postanowili wreszcie głośno upomnieć się o godność swego zawodu, o potrzebę wiarygodnej publicznej debaty na temat sytuacji polskiej szkoły, o ponowne uświadomienie kluczowego znaczenia pracy edukacyjnej dla cywilizacyjnej przyszłości kraju.

Wydarzenia Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.