prof. Tomasz Mizerkiewicz

Fotografia w nagłówku
prof. Tomasz Mizerkiewicz
Polonistyka na międzynarodowym rynku filologii narodowych pozostaje od lat bez istotnego wsparcia i zrozumienia jej doniosłej roli dla interesów polskiej nauki i polskiego państwa.
Fotografia w nagłówku
prof. Tomasz Mizerkiewicz
Rada Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM solidaryzuje się z protestującymi nauczycielami i zdecydowanie popiera ich postulaty na rzecz poprawy sytuacji zawodowej,
Fotografia w nagłówku
prof. Tomasz Mizerkiewicz
Rada Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej postuluje wprowadzenie trzech zasadniczych zmian w projekcie Statutu UAM