Wersja kontrastowa

VIII Studenckie Forum Jakości za nami!

W weekend miało miejsce VIII Studenckie Forum Jakości, w którym udział brali studenci należący do Parlamentów Samorządów Studenckich w całej Polsce. Oprócz warsztatów uczestnicy wzięli udział w dwóch debatach, w tym jednej poświęconej trzem kandydatom na stanowisko Przewodniczącego Parlamentu Samorządu Studentów RP.

Studenckie Forum Jakości od lat jest platformą wymiany doświadczeń, wiedzy i poglądów na tematy, które najbliższe są akademickiemu środowisku. W tym roku uczestnicy pochylili się nad kwestiami związanymi z implementacją nowej ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, nie zapominając jednocześnie o roli studenta w działaniach projakościowych, które są najważniejszą składową w walce o lepsze kształcenie. Studenckie Forum Jakości było nie tylko typową konferencją panelową, ale także okazją do dyskusji o samorządzie, studentach oraz przyszłości uczelni wyższych w Polsce.

- Jesteśmy tutaj po to, aby dyskutować, analizować kwestie dotyczące jakości kształcenia, która tak naprawdę powinna być niemalże podstawowym motywatorem dla studentów do tego, aby każdemu z nas studiowało się dobrze, byśmy zdobywali adekwatną wiedzę do tego, aby w przyszłości jak najlepiej ją wykorzystywać - podkreślał Maciej Rewucki, przewodniczący Parlamentu  Samorządu Studentów UAM. 

Czytaj również: Studenci UAM bez Granic najlepsi w Polsce!

Podczas pierwszego dnia konferencji, studenci mogli wziąć udział w debacie pt. "Porozmawiajmy o kształceniu". 

- Podczas tej debaty skupiliśmy się przede wszystkim na kwestiach związanych z kształceniem. W tym momencie jesteśmy na etapie implementacji nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Bardzo często rozmawiało się o samej nauce, jednak gdzieś umykała kwestia związana z kształceniem. Dlatego chcieliśmy zwrócić uwagę na mocne i słabe strony samego kształcenia - podkreślał przewodniczący PSS UAM.

W panelu udział wzięli prorektor ds. studenckich, prof. Bogumiła Kaniewska, prodziekan ds. studenckich prof. Joanna Wójcik oraz zastępca dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie ds. studenckich i dydaktycznych prof. Marek Kaźmierczak. 

- Ustawa, która obowiązuje nas od 1 października, pełnię swoich praw uzyska dopiero w 2023 r. To się wydaje, ze to jest taki spokojny czas, ale z drugiej strony, to co się dzieje teraz, to bardzo wyśrubowane terminy związane z różnymi rozporządzeniami, np. nową uchwałę rekrutacyjną musimy podjąć do końca grudnia, a nie mamy jeszcze statutu. To uważam za błąd. Jednak ta podstawowa ustawa, jaką jest statut powinna być uchwalona pierwsza  - podkreślała prorektor ds. studenckich, prof. Bogumiła Kaniewska. 

- Pojawia się pewne niebezpieczeństwo, które wiąże się z pewną reorganizacją. Teraz kierunki nie będą prowadzone przez wydziały, które stracą pozycję podstawowych jednostek organizacyjnych, tylko przez uczelnię. Rodzi to pewne komplikacje dla dużych uczelni, takich jak np. UAM - mówiła prodziekan ds. studenckich prof. Joanna Wójcik.

- Tutaj jest tyle niepewności, które w dużej mierze sprawdzają w jakich relacjach jesteśmy - dodał  zastępca dyrektora Instytutu Kultury Europejskiej UAM w Gnieźnie ds. studenckich i dydaktycznych prof. Marek Kaźmierczak. 

Czytaj także; Wręczono stypendia im. dr. Jana Kulczyka

Podczas drugiego dnia, przedstawiciele Parlamentów mogli wziąć udział w jednym z trzech bloków: motywowanie studentów do działań projakościowych, przygotowanie samorządów studenckich do ustawy 2.0. Trzeci panel dotyczył efektywności tworzenia programów studiów. Wśród prelegentów znaleźli się: Adam Gajek, przewodniczący Europejskiej Unii Studentów; Paweł Adamiec, Koordynator Ekspertów ds. studenckich PKA; Dawid Knara z Instytut Rozwoju Kompetencji Społecznych; prof. dr hab. Jakub Brdulak, przewodniczący Zarządu Fundacji na rzecz Jakości Kształcenia przy KRASP oraz Mateusz Gawroński, członek Rady Wykonawczej PSRP.

Oficjalną część VIII Studenckiego Forum Jakości zakończyła debata kandydatów na przewodniczącego Parlamentu Studentów RP. W debacie udział wzięli Dominik Leżański (Politechnika Łódzka), Filip Wiktor Ogonowski (Politechnika Wrocławska), Tomasz Zarębski, (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). 

- W toku kampanii odbyliśmy wiele spotkań i debat. Pytania, które padły nie były co prawda czymś nowym, ale dzięki temu mogłem potwierdzić swoje stanowisko. Chciałbym podkreślić, że kiedy wracam myślami do początków kampanii i wiem, jaki miałem na początku program mogę zdecydowanie powiedzieć, że z każdym takim spotkaniem ten program ewoluował, tak aby potrzeby studentów i samorządów były jak najważniejsze - mówił Tomasz Zarębski z KUL-u.

- Moja kampania trwała od lipca. Nie wiem czy kiedykolwiek miałem tak intensywny okres w swoim życiu. Odbyłem 200 spotkań, ale dzięki temu mogłem bardziej zagłębić się w specyfikę samorządów, czy ustaw regulujących szkolnictwo wyższe. Bardzo dziękuję, że miałem tę możliwość, aby móc rozmawiać i poznawać nowych ludzi. Tak jak w przypadku Tomka, mój program ewoluował  - podsumował Dominik Leżański z Politechniki Łódzkiej. 

- Chciałbym bardzo podziękować za wszystkie spotkania. Moje podsumowanie programu niedługo ukaże się na mojej stronie - zakończył Filip Wiktor Ogonowski reprezentujący Politechnikę Łódzką.

VIII Studenckie Forum Jakości zakończyło się wspólną wizytą w Muzeum Rogala na Starym Rynku. 

Wydarzenia Ogólnouniwersyteckie

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.