Wersja kontrastowa

Prof. Andrzej Gulczyński uhonorowany odznaką za zasługi

fot. Adrian Wykrota
fot. Adrian Wykrota
Obraz

Prof. Andrzej Gulczyński, prezes Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk zostanie uhonorowany odznaką honorową  „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego”. Wręczenie wyróżnienia odbędzie się dziś, podczas rozstrzygnięcia konkursu o nagrodę PTPN za najlepszą pracę o Wielkopolsce.

 

Odznakę honorową „Za zasługi dla województwa wielkopolskiego” nadaje się osobom fizycznym, instytucjom państwowym, jednostkom samorządu terytorialnego, organizacjom społecznym i zawodowym oraz innym osobom prawnym, które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, względnie realizacją swoich zadań na rzecz województwa wielkopolskiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa.

Prof. Andrzej Gulczyński, obecny prezes PTPN, pracuje w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego Wydziału Prawa i Administracji UAM. Od 2016 r. pełni funkcję pełnomocnika Rektora UAM ds. Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jego aktywność badawcza koncentruje się na prawie osobowym w XIX w. i XX w., archeologii prawnej i historii ustroju Polski w okresie międzywojennym. Andrzej Autor ponad 40 publikacji, w tym dwóch monografii i wyboru źródeł do ćwiczeń. Prowadzi wykład monograficzny z zakresu archeologii prawnej, ikonografii prawnej oraz europejskiej kultury prawnej. Oprócz prezesowania PTPN jest także członkiem Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Polskiego Towarzystwa Heraldycznego i Polskiego Towarzystwa Historycznego. Profesor Gulczyński jest dobrze znany jako animator społecznego ruchu naukowego oraz inicjator i realizator oryginalnych przedsięwzięć związanych z dziedzictwem i tożsamością Wielkopolski. To on zainicjował m.in. program badań i popularyzacji Polskiego Sejmu Dzielnicowego. PTPN podjął się opracowania słownika delegatów (w formie elektronicznej i drukowanej), zorganizowania wystaw tematycznych i edycji materiałów źródłowych. Prof. Gulczyński jest też pomysłodawcą i promotorem koncepcji Centrum Dziedzictwa Wielkopolski, zakładającej integrację wielkopolskiego środowiska naukowców i regionalistów, a także działania na rzecz popularyzacji badań regionalnych nad Wielkopolską. Krokiem zmierzającym w tym kierunku jest realizacja projektu „Dziedzictwo Wielkopolski”. Jego celem jest ukazanie dziedzictwa kulturowego Wielkopolski, jak również integracja środowiska badaczy z różnych dyscyplin naukowych, instytucji kultury i organizacji zajmujących się tematyką lokalnego dziedzictwa.

Czytaj także: Muzeum UAM przez duże ‘’M’’

Życie Wydział Prawa i Administracji
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.