Wersja kontrastowa

Prof. Adam Olejniczak świętuje 70. urodziny

Uroczystość jubileuszu prof. Adama Olejniczaka odbyła się 3 czerwca. “Może zaskakiwać fakt Jubileuszu 70-lecia Urodzin Profesora Adama Olejniczaka. Profesora, którego naukowe życie upływa niespiesznie w gronie uczniów i przyjaciół, a od pewnego czasu także podwładnych, z Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” - napisali autorzy okolicznościowej Księgi, wydanej z okazji jubileuszu naukowca. “Życie Profesora wpisuje się w spokojny uniwersytecki rytm, kolejnych wykładów, ćwiczeń, seminariów i spotkań. Rytm, którego czas wyznacza obecność na Wydziale”.

 

W pamiątkowym wydawnictwie Redaktorzy Księgi opowiadają o jubilacie, w zabawny sposób łącząc elementy jego życiorysu z historycznymi wydarzeniami: “Stopień doktora nauk prawnych mgr Adam Olejniczak uzyskuje w trakcie zimy stulecia”, czy: “Gdy w lipcu 1998 roku Francja pokonuje Brazylię w meczu finałowym mistrzostw świata w piłce nożnej, dr hab. Adam Olejniczak wie, że od października podejmie obowiązki promotora w ramach studiów doktoranckich”.

Adam Olejniczak urodził się 16 marca 1952 r. w Kościanie. Studia na Wydziale Prawa i Administracji UAM rozpoczął w roku 1969. W latach 1970-1973 uczestniczył w prowadzonym przez prof. dr. Zygmunta Ziembińskiego proseminarium i seminarium z zakresu teorii prawa oraz w seminarium z zakresu prawa międzynarodowego publicznego, prowadzonym przez prof. dr. hab. Krzysztofa Skubiszewskiego. 5 marca 1973 roku ukończył z wyróżnieniem studia. Pracę magisterską pt. „Próba analizy normatywnej przepisów prawa międzynarodowego publicznego dotyczących praw człowieka” przygotował pod kierunkiem prof. dr. Zygmunta Ziembińskiego.

W czerwcu 1973 r. rozpoczął pracę na Wydziale Prawa i Administracji UAM w charakterze asystenta w Instytucie Prawa Cywilnego. Stopień doktora uzyskał po obronie w dniu 11 grudnia 1978 r. rozprawy doktorskiej „Udzielenie rozwodu w polskim prawie rodzinnym. Analiza przesłanek materialnoprawnych”. Promotorem pracy był prof. dr Zygmunt Konrad Nowakowski, a recenzentami: prof. dr Zbigniew Radwański oraz doc. dr Stefan Kaleta. W kwietniu 1979 r. został powołany na stanowisko adiunkta. Habilitował się 1 grudnia 1996 r. i został zatrudniony w UAM na stanowisku profesora nadzwyczajnego.

Tytuł profesora nauk prawnych został dr. hab. Adamowi Olejniczakowi nadany postanowieniem Prezydenta RP z dnia 11 czerwca 2015 roku. Do najważniejszych funkcji pełnionych przez prof. Adama Olejniczaka na UAM należą: sprawowana przez dwie kadencje funkcja prodziekana Wydziału Prawa i Administracji (1996-1999 i 1999-2002) oraz członka Senatu UAM (1981-1984 i 2010-2012) i Kolegium Elektorów UAM, a od 2012 r. – kierownika Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego UAM.

Zobacz też: Prof. Roman Hauser z odznaką honorową RPO

 

 

    Wydarzenia Wydział Prawa i Administracji

    Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

    Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.