Wersja kontrastowa

PRO-moc-JA. Poradniki Centrum Marketingu dla UAM

PRO-moc-JA
PRO-moc-JA

 

 

Mówi się, że UW jest największym, UJ najstarszym, a UAM najlepszym polskim uniwersytetem. To mające wywołać uśmiech na twarzy stwierdzenie zasadniczo nie mija się z prawdą. W końcu bycie najlepszym to nie tylko rzecz obiektywnych faktów i osiągnięć, ale także subiektywnych przekonań, postaw i wyobrażeń jakie o czymś mamy. Te z kolei nie są niczym innym jak wizerunkiem, który można i należy świadomie kształtować. 

 

 Na co dzień o wizerunek Uniwersytetu dba pięć sekcji Centrum Marketingu UAM: Sekcja Prasowa i Portali Społecznościowych, Sekcja Promocji, Sekcja Filmowa (Uniwersytecki Studio Filmowe) oraz Życie Uniwersyteckie. Poza budowaniem wizerunku działania Centrum skupiają się na szeroko rozumianej promocji, komunikacji, popularyzacji nauki i wzmacnianiu relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Jednak działania promocyjne i wizerunkowe na UAM to nie tylko domena Centrum Marketingu. W różnym stopniu są one podejmowane przez niemal każdą jednostkę uniwersytetu: wydziały, instytuty, zakłady, centra. Co więcej, jest to także obszar aktywności kadry naukowo-dydaktycznej, która prowadząc zajęcia akademickie bądź uczestnicząc w konferencjach naukowych, świadomie bądź nie, buduje nie tylko własny wizerunek i markę osobistą, ale także wizerunek i markę UAM.  

 

Promocja i wizerunek uczelni są zatem obszarem współzależnym, w którym jedynie synergia wielu podmiotów pozwala osiągnąć pożądany rezultat. Wobec powyższego kluczowe staje się ciągłe podnoszenie świadomości i kompetencji w rzeczonym obszarze, zarówno wśród pracowników administracji zaangażowanych w tego rodzaju działania, jak i kadry naukowo-dydaktycznej.  Dotyczy to zwłaszcza komunikacji w nowych mediach, która w czasach pandemii COVID-19 stały się dominującym obszarem budowania wizerunku i promocji. 

 

Chcąc odpowiedzieć na zdiagnozowaną potrzebę Centrum Marketingu we wrześniu br. uruchomiło projekt „PRO-moc-JA”, którego celem jest dostarczenie społeczności UAM konkretnej dawki wiedzy obejmującej praktyczne obszary promocji, budowania wizerunki i marketingu. W ramach projektu każdego miesiące udostępniane będą kolejne poradniki opracowane przez zespół CM. Pierwsze trzy to: techniczne ABC spotkań online i nagrań wideo, poradnik wyboru reklamodawcy oraz poradnik dotyczący kontaktów z mediami. Pierwszy dotyczy technicznych aspektów komunikacji audiowizualnej. To zbiór dobrych praktyk związanych z wyborem mikrofonu, miejsca nagrania czy ustawienia światła i kamery, które pozwolą uzyskać najlepszy wizerunkowo efekt.  Kolejny poradnik pokazuje krok po kroku jak analizować oferty propozycji współpracy z agencjami reklamowymi, wydawnictwami czy mediami. Ostatni z poradników udostępniony we wrześniu zawierać będzie informacje o czym należy pamiętać w kontaktach z mediami oraz jakie prawa i obowiązki mają zarówno dziennikarze jak i rozmówcy. 

 

Wszystkie poradniki dostępne będą w Intranecie w zakładce Marketing. Warto zauważyć, że materiały będą posiadać komplementarną formę artykułu z osadzonym materiałem wideo oraz załączonym plikiem do pobrania i wydrukowania, który zawierał będzie esencje przekazu na jednej stronie.  

 

Gorąco wierzymy, że ten projekt pomoże zarówno jednostkom jak i pracownikom naukowo-dydaktycznym osiągnąć własne cele promocyjne i wizerunkowe, a w perspektywie długoterminowej przełoży się na poprawę wizerunku oraz zwiększenie siły naszej uniwersyteckiej marki. 

Życie Ogólnouniwersyteckie
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.