Wersja kontrastowa

Homini Vere Academico dla wybitnych filologów

Dwoje wybitnych uczonych reprezentujących Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - prof. Elżbieta Wesołowska i prof. Bogusław Zieliński otrzymało dziś Medale Homini Vere Academico.

Z inicjatywą przyznania Medali Homini Vere Academico zasłużonym naukowcom wystąpiła Rektorka prof. Bogumiła Kaniewska. - Medal ten jest wyrazem uznania dla Państwa Profesorów za wieloletnią i ofiarną pracę na rzecz Uniwersytetu - powiedziała prof. Kaniewska.

Spotkanie, które odbyło się dziś w biurze Rektora miało charakter kameralny i spontaniczny - nagrodzeni naukowcy nie spodziewali się, że dostaną szacowne wyróżnienie, jakim jest Medal Homini Vere Academico. Zamiast oficjalnych przemówień padły słowa płynące prosto z serca. - Wiemy jak wiele im zawdzięczamy, jak wiele zawdzięcza im Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej - kontynuowała Rektorka. - To przede wszystkim wysoka, chyba najwyższa w kraju pozycja dwóch dyscyplin, którymi się opiekowali przez wiele lat czyli filologii klasycznej i slawistyki. 

- W tej niespodziance zawarło się to, co chcemy wam powiedzieć. Jest w nas więcej wdzięczności dla was niż potraficie sobie pomyśleć - powiedział dziekan WFPiK, prof. Tomasz Mizerkiewicz.

Nagrodzeni badacze - Ludzie Uniwersytetu - są nie tylko autorytetami naukowymi, ale przede wszystkim dydaktycznymi i organizacyjnymi. Skupili wokół siebie całe środowiska badawcze. Obecnie kończą swoją służbę na stanowiskach dyrektorów dwóch instytutów - Instytutu Filologii Klasycznej (prof. Wesołowska) i Instytutu Filologii Słowiańskiej (prof. Zieliński). Naukowcy stworzyli szkoły badawcze w powiązaniach ogólnokrajowych i międzynarodowych, a także ramy działalności na wiele dziesiątków lat dla uczelnianych społeczności naukowych. 

- Pełna konfuzja - skomentowała prof. Wesołowska miłą niespodziankę. - Serdecznie dziękuję za wszystko i za pamięć. Zawsze robiłam to, co trzeba. Plus dobra atmosfera na wydziale - bez tego ani rusz.

- Pierwsze, co chciałem powiedzieć to trafiony, zatopiony - całkowita niespodzianka. Druga rzecz - będzie lepiej. Korzystam teraz z niebywałego luksusu, jako eksdyrektor mogę spokojnie patrzeć i oglądać. Jest bardzo dobrze, lepiej niż było. Zmiana jest konieczna, przyszła w dobry czas. Jestem absolutnie spokojny o przyszłość instytutu - podkreślił prof. Zieliński.

Prof. Elżbieta Wesołowska jest badaczką, tłumaczką, znaną z pasji popularyzatorskiej, od zawsze związana z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, gdzie studiowała matematykę i filologię klasyczną. 

Wybitna i uznana uczona w świecie starożytników; wytrawna badaczka literatury rzymskiej (głównie twórczości Owidiusza), teatru antycznego (dramaty Seneki) oraz recepcji antycznej kultury w literaturze nowożytnej Europy. Tłumaczka Seneki i Owidiusza. Autorka wielu tekstów opublikowanych po angielsku z intencją międzynarodowej promocji badań prowadzonych w Instytucie Filologii Klasycznej UAM, a także tekstów popularyzatorskich i współtwórczyni projektów kulturalno-artystycznych, np. konsultantka filologiczna w filmie J. Kawalerowicza Quo vadis (2001)  oraz autorka pieśni śpiewanych przez Nerona w filmie.

Prof. Wesołowska reprezentuje środowisko poznańskie w wielu znaczących gremiach. Jest mentorką i promotorką ponad 40 magistrów i 5 doktorów, recenzentka prac doktorskich i habilitacyjnych w różnych ośrodkach uniwersyteckich, konsultantka wielu projektów naukowych i popularyzatorskich. Inicjatorka procesu dydaktycznego zakrojonego na szeroką skalę – dzięki niej Instytut prowadzi dzisiaj edukację nie tylko w zakresie filologii klasycznej, ale także Studia Śródziemnomorskie i anglojęzyczne Mediterranean Studies.  

Prof. Bogusław Zieliński jest znanym i cenionym uczony na arenie krajowej i międzynarodowej slawistyki; wytrawnym znawcą problematyki południowosłowiańskiej, bałkańskiej i środkowoeuropejskiej.

Ukończył studia polonistyczne w 1975 roku na UAM, a rok później – studia socjologiczne. Autor niezliczonych (kilkuset) artykułów i studiów naukowych, wielu książek, w tym ogromu monografii redagowanych i wydanych z myślą o rozwoju poznańskiej slawistyki.

Organizator i innowator – twórca dzisiaj prężnie rozwijającego się ośrodka slawistycznego, tj. poznańskiej szkoły slawistycznej, która jest dzięki profesorowi obecnie największą i wiodącą – w skali kraju i Europy – slawistyczną jednostką badawczo-dydaktyczną obejmującą rozległy obszar – środkowoeuropejski, bałkański i południowosłowiański.

Mentor wielu pokoleń slawistów zarówno w macierzystej Uczelni, jak też w krajowych i zagranicznych ośrodkach akademickich, zwłaszcza na Bałkanach.

Dzięki staraniom prof. Zielińskiego i jego współpracowników IFS prowadzi dzisiaj studia pierwszego oraz drugiego stopnia na kierunkach: studia slawistyczne o specjalnościach: studia bohemistyczne, studia bułgarystyczne, studia kroatystyczne, studia serbistyczne oraz bałkanistyka.

 

Czytaj też: Prof. Elżbieta Wesołowska. Byłam u niej na służbie...

 

Życie Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.