Wersja kontrastowa

Prof. Andrzej Szwarc przyciągnął tłumy

 

 

Uroczyste odnowienie doktoratu prof. Andrzeja Szwarca z Wydziału Prawa i Administracji spowodowało, że Sala Lubrańskiego dosłownie pękała w szwach. Wśród gości byli między innymi prof. Brunon Hołyst, były minister sprawiedliwości prof. Zbigniew Ćwiąkalski, były minister sportu i rekreacji Adam Giersz czy prezydent Poznania i starosta powiatu poznańskiego. Nie zabrakło byłej premier prof. Hanny Suchockiej i byłych dziekanów WPiA, rektorów i naukowców z prawniczej ekstraklasy. Od nazwisk mogło zakręcić się w głowie.

 

Nad całością czuwała oczywiście Jej Magnificencja Rektor Bogumiła Kaniewska, która otworzyła spotkanie przypominając sylwetkę wybitnego prawnika.

 

- Profesor Szwarc to wybitny uczony i wyjątkowy menadżer nauki, znakomity wykładowca i wychowawca wielu pokoleń polskich prawników – mówiła prof. Bogumiła Kaniewska.   – Profesor od kilkudziesięciu lat wnikliwie bada i interpretuje polskie i zagraniczne prawo karne, a sam jest zasłużonym, byłym dziekanem Wydziału Prawa i Administracji.  Szerokie zainteresowania naukowe pana profesora skupiające się na polskim, europejskim, międzynarodowym prawie karnym, prawie sportowym oraz prawnych problemach związanych z epidemią HIV i AIDS zaowocowały wielokierunkowymi badaniami oraz szeregiem publikacji krajowych i zagranicznych.

 

To o nich w swym wystąpieniu mówiła w laudacji prof. Joanna Długosz-Jóźwiak, kierowniczka Zakładu Prawa Karnego. Naukowczyni podkreślała, że na naukowy sukces profesora składa się nie tylko liczba ponad 450 publikacji, ale przede wszystkim jej doniosłość, której miarą jest akademicki wkład w rozwój myśli prawniczej oraz praktyki stanowienia i stosowania prawa.

 

Z kolei dziekan WPiA prof. Tomasz Nieborak podkreślał, że profesor związał z UAM całe swoje życie naukowe zapewniając między innymi możliwość funkcjonowania wydziału w nowej siedzibie przy Alei Niepodległości, której rozbudowa jest dziś z powodzeniem kontynuowana i wkrótce jej efektem będzie przywrócenie tkance uniwersyteckiej pięknego ,,koszarowca’’. To w nim między innymi swą siedzibę znajdzie Wielkopolska Biblioteka Prawnicza. – To za kadencji dziekana Andrzeja Szwarca rozpoczęły się starania o przywrócenie miastu tego budynku – podkreślał.

 

Profesor Andrzej Szwarc dziękując wszystkim za przybycie podkreślił, że nie byłoby jego naukowej kariery, gdyby nie wsparcie rodziców, ale i wielu osób oraz instytucji. To ono, ale przede wszystkim wyrozumiałość i pomoc żony, pani Haliny Szwarc sprawiły, że mógł z powodzeniem podążać naukową ścieżką.  Profesorowi Szwarcowi we wspomnieniach Sala Lubrańskiego kojarzyła się z latami studiów, bo to właśnie w niej odbył część wykładów w trakcie studiowania prawa. Prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi profesor Szwarc z kolei kojarzył się jako naukowy ojciec i osoba, której zawsze chciał dorównać pod względem organizacyjnym.

- To jaki teraz jest Poznań zawdzięczam również naukom pana profesora – mówił.

Te słowa prezydenta Poznania sprowokowały szmer, a chwilę potem wybuchy śmiechu. Jacek Jaśkowiak zapowiedział jednak, że już za chwilę miasto odetchnie od remontów, a Stary Rynek będzie perłą w jego koronie.

 

Prof. Andrzej Jan Szwarc w latach 1956-1961 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1961 r. uzyskał dyplom magistra prawa. W 1964 r., po odbyciu aplikacji, złożył egzamin sędziowski. W 1970 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, w 1978 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a w 1993 r. tytuł naukowy profesora. Na Wydziale Prawa i Administracji zatrudniony został od 1961 r., a od 1998 r. na stanowisku profesora zwyczajnego. Od 2012 r. był dyrektorem Polsko-Niemieckiego Instytutu Badawczego (Deutsch-Polnisches Forschungsinstitut) w Collegium Polonicum w Słubicach. Profesor Andrzej Szwarc specjalizuje się m.in. w międzynarodowym prawie karnym i prawie karnym tzw. prawa sportowego. Był prezesem Polskiego Towarzystwa Prawa Sportowego, a w latach 1995–2005 członkiem i prezesem Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu przy PKOL. W styczniu 2007 został członkiem Trybunału Stanu. Ponownie na tę funkcję powołał go Sejm VI kadencji.

W latach 2002-2008 był na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Kierownikiem Katedry Prawa Karnego. W latach 2004-2008 pełnił funkcję Dziekana Wydziału Prawa i Administracji. Od 2008 r. jest członkiem Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1994 r. jest także profesorem Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, gdzie wykłada prawo sportowe i prawo medyczne. Natomiast jako profesor Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą realizuje wykłady i seminaria magisterskie w ramach polsko-niemieckich studiów prawniczych prowadzonych wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Jest stypendystą zagranicznych fundacji i instytucji naukowych, między innymi: Fundacji Aleksandra von Humboldta, Max-Planck-Gesellschaft, Deutscher Akademischer Austauschdienst oraz Friedrich-Ebert-Stiftung. W swej dotychczasowej aktywności naukowej był promotorem 8 rozpraw doktorskich oraz 521 prac magisterskich i dyplomowych, recenzentem w 3 postępowaniach o nadanie tytułu doktora honoris causa, w 3 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, w 3 postępowaniach w sprawie mianowania na stanowisko profesora, w 13 przewodach habilitacyjnych (w tym 1 w Niemczech) oraz w 12 przewodach doktorskich (w tym w 4 w Niemczech).

 

Czytaj też: O rozwiązywaniu konfliktów w środowisku akademickim

Wydarzenia Wydział Prawa i Administracji

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.