Wersja kontrastowa

20 lat minęło - jubileusz kierunku reżyseria dźwięku

Fot. P. Stanula
Fot. P. Stanula

Kierunek reżyseria dźwięku świętował dziś (4.03) dwudziestą rocznicę istnienia. Z tego powodu na Wydziale Fizyki UAM odbyła się uroczystość, na której spotkało się grono studentów (byłych i obecnych) oraz wykładowców kierunku.

 

Uroczystość otworzył dziekan Wydziału Fizyki prof. Roman Gołębiewski, który witając gości podkreślał, że jubileusz to nie tylko okazja do wspomnień i rozmów ale też dobry moment na to, aby przedstawić plany na przyszłość.  

 

- Już sam fakt stworzenia nowego kierunku studiów jest wyzwaniem – mówił prof. Gołębiewski, jednak, w mojej ocenie, jeszcze większym wyzwaniem jest utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia. Proszę Państwa, spotykamy się na 20-leciu – daliśmy radę, reżyseria dźwięku cały czas cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem ze strony kandydatów na studia. Co roku jest to średnio 7 osób na jedno miejsce.

W dalszej części swojego wystąpienia prof. Gołębiewski odnosił się do jubileuszu z okazji 15-lecia kierunku. Wspominał, że część rozmów wówczas zdominowały dyskusje na temat wyzwań, jakie przed twórcami kierunku, profesorami Rufinem Makarewiczem i Anną Preis, stawiała rzeczywistość lat 90 ubiegłego wieku. Prof. Gołębiewski dziękował wszystkim osobom, które na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat przyczynili się do sukcesu, jakim jest trwanie kierunku.

Dalej głos zabrała prodziekan ds. studenckich prof. Aneta Woźniak-Braszak, która przypomniała, że reżyseria dźwięku jest jednym z tych kierunków, które poszczycić się może wieloma kontaktami z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Następnie nadszedł czas aby odsłonić plany na przyszłość. Tu głos zabrał dr Jan Felcyn – absolwent kierunku a obecnie wykładowca. Przedstawił on zgromadzonym gościom trzy nowe specjalności (akustyka audiologiczna, stosowana oraz dźwięk i multimedia)  które od nowego roku akademickiego realizowane będą na II stopniu studiów, na kierunku akustyka. Jak podkreślał są one odpowiedzią na zapotrzebowania, jakie przed absolwentami stawia rynek pracy.

 

W dalszej części dnia uczestnicy wysłuchali wykładów na temat historii kierunku oraz postępu technologii w realizacji nagrań. Wśród zaplanowanych prelekcji znalazł się między innymi wykład: „Od taśmy do streamingu, czyli postęp w technologii realizacji nagrań” oraz szereg specjalistycznych warsztatów.

 

Kierunek reżyseria dźwięku prowadzony jest przez Katedrę Akustyki. Studia te o profilu praktycznym dedykowane są osobom, które chciałyby profesjonalnie zajmować się dźwiękiem. Pierwszy rok studiów obejmuje zajęcia teoretyczne, dzięki którym studenci poznają podstawy akustyki, elektroniki czy też przetwarzania sygnałów akustycznych. Mając tę wiedzę na drugim i trzecim roku, realizują przedmioty praktyczne, które obejmują między innymi naukę technologii realizacji i montażu dźwięku, pracę w dwóch kierunkowych studiach nagraniowych jak i kwestie związane z nagłaśnianiem koncertów. Uzyskanie dyplomu z reżyserii dźwięku ma praktyczny charakter – polega na zarejestrowaniu muzyki oraz zmiksowaniu dokonanego nagrania.  

zob. też Instytut Fizyki na Wydziale Fizyki UAM

Wydarzenia Wydział Fizyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.