Szymon Ossowski

Fotografia w nagłówku
Szymon Ossowski
Takie wnioski sformułowali uczestnicy publicznej dyskusji o misji publicznej i kulturotwórczej roli mediów publicznych w Polsce „Likwidacja czy reforma? Media publiczne w Polsce. Stan obecny i perspektywy”, którą zorganizował Ośrodek Badań i Edukacji Europejskiej wspólnie z...
Fotografia w nagłówku
Szymon Ossowski
Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią COVID-19, w mury Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM powrócił największy wydziałowy event, organizowany przez studentów.
Fotografia w nagłówku
Szymon Ossowski
„Nie podoba mi się stwierdzenie, że uczelnia kształci pracowników, nie podoba mi się stwierdzenie, że uczelnia kształci ekspertów albo profesjonalistów. Uczelnia ma kształcić ludzi, którzy będą pracować, którzy będą pracownikami, ekspertami, profesjonalistami” - mówiła Rektorka