Homini Vere Academico dla prof. Chrząstkowskiej

Obraz

Prof. Bożena Chrząstkowska odebrała Medal Homini Vere Academico. Odznaczenie, przyznawane osobie „spełniającej wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu” wręczył Rektor, prof. UAM, dr hab. Andrzej Lesicki.

- Dostąpiłam podwójnego zaszczytu. Pierwszy to fakt, że otrzymałam tak wielkie wyróżnienie jakim jest przyznanie Medalu Homini Vere Academico. Bardzo dziękuję i jestem z tego powodu dumna. Drugi fakt to ten, że mogę tym pierwszym zaszczytem świadomie cieszyć się. To wcale nie jest takie oczywiste kiedy ma się ;lat 90, a więc tylko 10 mniej niż Uniwersytet im. Adama Mickiewicza - podkreślała prof. Bożena Chrząstkowska, dodając: - Nie ma we mnie dostojeństwa. Uciekły mi wszystkie słowa. Nawet swoje książki odkrywam  na nowo i ze zdziwieniem stwierdzam, że są dobrze napisane. Została pokora wobec mądrości wszystkich innych ludzi. Z pokorą, więc przyjmuję ten zaszczyt, ufając, że na niego zasłużyłam.

Czytaj także: Profesor Hanna Kóčka-Krenz uhonorowana

Laudację wygłosił prof. Tomasz Mizerkiewicz, Dziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej, który rozpoczął swoje wystąpienie od stwierdzenia, że laureatka była i jest autorytetem oraz mistrzynią już dla pokolenia jego rodziców, którzy kupowali wszystkie wydawane przez prof. Chrząstowską książki, kształcili się na nich i kształcili swoje dzieci dzięki nim. - W aktywności naukowej Pani Profesor jeden z ważnych okresów przypadł na lata 70. Za sprawą Pani Profesor zaczęto wtedy uczyć w szkołach, że to nie autor mówi w wierszu, lecz podmiot liryczny, że należy rozróżniać typy narracji oraz że wiersz trzynastozgłoskowy nie jest tylko formą dla pewnej treści, ale przede wszystkim sam jest treścią, sama forma też znaczy, jak podkreślali strukturaliści – dodał prof. Mizerkiewicz. Przypomniał także, że to dzięki Pani Profesor zakończyła się w polskiej szkole epoka podręczników Ryszarda Matuszewskiego do nauki języka polskiego. Zastąpiła ją epoka podręczników Bożeny Chrząstowskiej. Słynny podręcznik dla szkół średnich Średniowiecze – Oświecenie (napisany wraz z Józefem Tomaszem Pokrzywniakiem i Marią Adamczyk) i wiele innych podręczników pokazywało polską kulturę, literaturę i język w ich pełnej różnorodności oraz bogactwie, bez cenzur ideologicznych.

Prof. Chrząstowska jest także autorką wydanej w 1982 roku książeczki prezentującej mało wówczas znanego Noblistę - Czesława Miłosza. Publikacja na wielką skalę społeczną zaznajomiła polskich czytelników z utworami zakazanego i nieznanego wtedy powszechniej polskiego noblisty. Obok analiz literaturoznawczych pojawiły się tam przedruki najważniejszych wierszy Miłosza, dzięki czemu powszechną stałą się znajomość jego arcydzieł poetyckich.

Sto lat UAM Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej