Bal Stulecia UAM

W sobotę 2 marca Aula Uniwersytecka była miejscem znamienitego wydarzenia - Balu Stulecia. 

W ramach obchodów setnej rocznicy utworzenia Uniwersytetu Poznańskiego, obok wydarzeń podniosłych, refleksyjnych czy naukowych, nie mogło zabraknąć zdarzenia bardziej rozrywkowego, odnoszącego się do wieloletniej tradycji zabaw w Auli Uniwersyteckiej. 

Sto lat UAM Ogólnouniwersyteckie