prof. Zofia Szweykowska-Kulińska

Fotografia w nagłówku
prof. Zofia Szweykowska-Kulińska
- Na pytanie, czy publikować tylko w wysoko punktowanych czasopismach czy publikować dużo, jest tylko jedna odpowiedź: publikować tylko w wysoko punktowanych czasopismach- mówi prof. Zofia Szweykowska-Kulińska, kierownik POB 2, w projekcia ID-UB