prof. Witold Wrzesień

Fotografia w nagłówku
prof. Witold Wrzesień
- Jakiekolwiek formy zaklinania rzeczywistości nie przekładają się na kształtowanie cech dobrych wykładowców, a dążenie do odgrywania roli kumpla to właśnie przykład takiego zaklinania rzeczywistości akademickiej- mówi prof. Witold Wrzesień, Wydział Socjologii