prof. Andrzej W. Nowak

Fotografia w nagłówku
prof. Andrzej W. Nowak
Badania State of Science Index wskazują, że pandemia wpłynęła na wzrost zaufania do nauki. Osiągnęło ono najwyższy poziom, odkąd prowadzone jest badanie i wyniosło ok. 91 proc. Skąd więc tyle nieufności do szczepień?