prof. Aldona Żurek

Fotografia w nagłówku
prof. Aldona Żurek
Na łamach listopadowego Życia Uniwersyteckiego przedstawiamy nowe wydziały i ich nowych dziekanów. Naszą prezentację na stronie zaczynamy od prof. Aldony Żurek, dziekana Wydziału Socjologii. Pani profesor już na wstępie stwierdziła, że bycie pierwszym zobowiązuje, jest zarówno czynnikiem dodającym...