Wersja kontrastowa

Prof. Agnieszka Ludwików. Doktoranci z Powerem

Zespołem realizującym granty kieruje prof. Agnieszka Ludwików, fot. Adrian Wykrota
Zespołem realizującym granty kieruje prof. Agnieszka Ludwików, fot. Adrian Wykrota

Prof. Agnieszka Ludwików: Obcojęzyczne programy studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM zwiększają szansę na osiągnięcie efektów kształcenia na europejskim poziomie. Doktorantom ułatwiają zawodowy start, a uniwersytetowi zapewniają wyższy poziom umiędzynarodowienia. 

 

Wydział Biologii realizuje dwa projekty finansowane z programu Power (EFS) zwiększające jakość programów studiów doktoranckich. W ramach pierwszego z nich opracowano program angielskojęzyczny dla doktorantów, z którego do tej pory skorzystało 15 osób, w tym 4 obcokrajowców. Dzięki drugiemu projektowi, największemu jaki udało się pozyskać na studia doktoranckie zapewniono dofinansowanie dla 4 roczników doktorantów. Łączna wartość obu projektów to blisko 12 mln złotych. 

Potrzeba opracowania anglojęzycznego programu studiów doktoranckich pojawiła się, kiedy wśród doktorantów na wydziale wzrósł odsetek obcokrajowców. Nowy program stał się wizytówką studiów doktoranckich w naukach biologicznych za granicą. Część doktorantów pochodzących z obcych krajów trafia na UAM również dzięki rekrutacji do projektów grantowych prowadzonych na m.in. na portalach europejskich jak EURAXESS. Obcokrajowców na studia doktoranckie przyciąga nie program kształcenia ale tematyka badań prowadzonych na wydziale. 

- Poziom umiędzynarodowienia na Wydziale Biologii w ramach studiów doktoranckich nie odbiega od standardów europejskich. Trend przyjmowania wielu doktorantów z zagranicy w naukach biologicznych utrzymuje się też w szkole doktorskiej - informuje prof. Agnieszka Ludwików, kierownik studiów doktoranckich Wydziału Biologii i dyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Przyrodniczych.  

 

Również polscy doktoranci wyniosą korzyści z uczestnictwa w obcojęzycznym programie studiów. Wysokie kompetencje językowe ułatwią im np. starania o stanowisko postdoca za granicą. - Absolwenci takich studiów są bardziej zaradni i mobilni. Sama współpraca między doktorantami z Polski i z zagranicy jest wartościowa - tworzą oni zwartą grupę, wzajemnie się wspierają - dr Karolina Cerbin z Biura Obsługi Wydziału Biologii. 

Oba projekty uatrakcyjniły ofertę programową. Zespół przygotowujący wnioski korzystał ze wsparcia Rady Doktorantów Wydziału Biologii, która przeprowadziła ankietę oraz pomogła w przygotowaniu zarysu działań w projekcie. Doktoranci podpowiedzieli, jakich zajęć im brakuje, jakie umiejętności są przydatne z punktu widzenia pracy naukowej, a także w przypadku potencjalnego zatrudnienia poza uczelnią. 

- Doktoranci wykazali się dużą dojrzałością w planowaniu swojej kariery zawodowej z czego byłam naprawdę dumna - powiedziała prof. Agnieszka Ludwików.  

 

Projekty znacząco wzmocniły mobilność przyszłych naukowców dotyczącą zarówno wyjazdów na konferencje, jak i na zagraniczne staże. Tę ostatnią aktywność, która pomyślnie się rozwijała, w ostatnim roku drastycznie ograniczyły obostrzenia sanitarne związane z pandemią. Zmienione warunki życia nie wpłynęły jednak na uczestnictwo w konferencjach organizowanych online.

W ramach "powerów" zorganizowano dotychczas dwie międzynarodowe konferencje naukowe: BioRUN i BioLOGIES oraz bioinformatyczną szkołę letnią, a także pobyty profesorów wizytujących z zagranicznych ośrodków naukowych. Wykładowcy dzielili się wiedzą podczas tradycyjnych zajęć w postaci cyklicznych wykładów, seminariów, a podczas konferencji w ramach wykładów plenarnych i warsztatów. Kontakt z naukowcami zachęcił doktorantów do wyjazdów na staże. Obecnie profesorowie wizytujący będą mieli możliwość realizacji zajęć z doktorantami w formie zdalnej.  

 

Dzięki obu grantom pozyskano także środki na stypendia motywacyjne. Jest ono bardzo istotne dla osób, które nie są uprawnione do otrzymywania stypendiów doktoranckich. Jeśli nie pozyskali środków na badania z grantów ich sytuacja finansowa często powodowała przedłużenie realizacji doktoratu, a nawet prowadziła do rezygnacji ze studiów doktoranckich. Z tej formy wsparcia skorzystały cztery roczniki doktorantów - łącznie 110 osób. 

- Bieżący stan studiów doktoranckich na Wydziale Biologii UAM przeczy złym opiniom dotyczącym tej formy kształcenia. Nasze starania były nastawione na to, aby doktoranci przygotowali rozprawy doktorskie w terminie. Ważne jest także, by publikowali wyniki swoich badań i gromadzili uznany dorobek naukowy - podkreśla prof. Agnieszka Ludwików. 

 

Grupę realizującą granty tworzą: dr Karolina Cerbin, mgr Magdalena Dylewska, mgr Dorota Obiegała i mgr Arleta Kucz.  

- Jako kierownik projektu nie mogłam sobie wymarzyć lepszego zespołu. Doświadczenie, jakie panie mają, zarówno w zakresie studiów doktoranckich, jak i prowadzenia i rozliczania projektów jest bezcenne. W skali wydziału te dwa ważne projekty były dużym przedsięwzięciem. Najlepszą dla nas nagrodą będą obronione rozprawy doktorskie - podsumowuje prof. Agnieszka Ludwików.  

Wkrótce studia doktoranckie zakończą działalność, pozostanie szkoła doktorska, która będzie kontynuowała proces umiędzynarodowienia. W zeszłym roku pozyskano na ten cel 2 mln zł z programu Ster (NAWA). 

 

Zobacz też: Szkoła Doktorska UAM otrzyma dofinansowanie z NAWA

 

 

Nauka Wydział Biologii
Zobacz podobne

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.