Wersja kontrastowa

Nauki Przyrodnicze znów na scenie

Fot. Wydział Fizyki UAM
Fot. Wydział Fizyki UAM

W dniach 21-22 września 2018 roku, tradycyjnie na Wydziale Fizyki UAM w Poznaniu, pod honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej odbędzie się 11. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie, który stanowi etap krajowy europejskiego festiwalu Science on Stage.

Kolejny europejski festiwal odbędzie się w 2019 roku w Cascais (Portugalia). Festiwal nie tylko upowszechnia naukę, ale jest strategicznym projektem finansowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji z rekomendacji MEN, gdyż realizuje główny priorytet podniesienia jakości edukacji przyrodniczej, matematycznej i informatycznej poprzez innowacyjne wspomaganie kształcenia młodzieży.

 

Swój udział w tegorocznej imprezie w Poznaniu zgłosiło ponad 400 nauczycieli i ich uczniów szkół wszystkich poziomów nauczania, dydaktycy i popularyzatorzy nauk przyrodniczych z wyższych uczelni z całej Polski. Zaprezentowanych zostanie rekordowa liczba ponad 100 projektów, które oceniane będą w trzech kategoriach: demonstracje zjawisk, działania artystyczne pokazujące związki nauk przyrodniczych z problemami współczesnego świata oraz pokazy multimedialne dotyczące różnych tematów związanych z ciekawymi problemami z obszaru nauk przyrodniczych. Szczegółowy program umieszczony jest na festiwalowym portalu.

 

Zobacz: Dr Anna Przekoracka. Laboratorium na placu zabaw

 

Od początku organizatorów festiwalu motywuje fakt, że w dzisiejszym świecie solidna wiedza z zakresu nauk przyrodniczych – fizyki, chemii, biologii – oraz matematyki i informatyki jest niezbędna dla rozumienia otaczającego świata i – w przypadku uczniów – przyszłego wyboru zawodu interesującego i poszukiwanego na rynku pracy. Wiedza przyrodnicza ukazana kontekstowo, modelowe myślenie i potrzeba uczenia się przez całe życie o ogromnym potencjale aplikacyjnym, kształtowane przez nauki przyrodnicze, są niezbędne do odpowiedzialnego wykonywania pracy, działalności społecznej, czy politycznej. Wobec intensywnego rozwoju nauki, techniki, a przede wszystkim dostępności do informacji wymaga nowych sposobów zainteresowania młodzieży przedmiotami przyrodniczymi, matematyką i informatyką, doskonalenia wiedzy i umiejętności dydaktycznych nauczycieli tych przedmiotów oraz zapoznawania uczniów, nauczycieli i społeczeństwa z osiągnięciami współczesnej nauki. Niestety, nie tylko w Polsce, ale prawie w całej Europie, obserwuje się systematyczne obniżanie zainteresowania tymi przedmiotami wśród uczniów. MEN jako priorytetowe wskazuje podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 

Będące priorytetem MEN podnoszenie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej jest dobrze stymulowane przez festiwalowe współzawodnictwo. Nauczyciele jako architekci wiedzy swoich uczniów mobilizują ich do podejmowania autorskich projektów głównie w ramach aktywności pozalekcyjnej. Uczniowie tworzą zespół, który rozdziela między siebie poszczególne zadania do realizacji swojego projektu. W ten sposób uczniowie sami rozwijają swoją wiedzę i uczą się efektywnego poszukiwania źródeł. Nad poprawnym przebiegiem tego procesu czuwa nauczyciel. Uczniowie udowadniają sobie i przekonują swoich rówieśników, że nauki przyrodnicze nie tylko ukazują ciekawe zjawiska, ale je objaśniają i pozwalają na prognozowanie ich dalszego przebiegu. Starannie przygotowując swój projekt, by zakwalifikować się na festiwal, a następnie prezentując go, uczniowie także uczą się promocji efektów swojej pracy. Są to uniwersalne kompetencje, które pozwolą im z sukcesem wejść na rynek pracy, czy skutecznie rozwijać działalność społeczną.

 

Nauka Wydział Fizyki

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.