Wersja kontrastowa

Niesamowite odkrycie profesora Wiesława Wydry

prof. Wiesław Wydra
prof. Wiesław Wydra
Obraz

Profesor Wiesław Wydra z Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w jednej z europejskich bibliotek uniwersyteckich odnalazł nieznane drukowane wydanie "Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią" z 1542 roku (Kraków, Maciej Szarfenberg).

Przekaz - w odróżnieniu od znanej dotąd wersji dialogu z rękopisu płockiego - zachował się w całości i jest prawdziwą filologiczną rewelacją!

 

Zobacz: Mistrza Wydry rozmowa ze Śmiercią

Edycja krytyczna "Rozmowy..." z 1542 roku ukaże się nakładem Wydawnictwa Poznańskie Studia Polonistyczne już jesienią.
To już niedługo, ale dłużyć i tak się będzie...

Rozmowy...

Przedmiotem zainteresowań profesora Wiesława Wydry są historia literatury i książki w średniowieczu i wczesnym okresie nowożytnym, badania nad pieśniami w późnym średniowieczu oraz edycja nieznanych lub niewydanych utworów polskich z tego okresu. Jest również znawcą inkunabułów i starych druków. Ponadto jest autorem ponad stu artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych oraz kilku książek, w tym monografii poświęconej twórczości bł. Władysława z Gielniowa. Przez wiele lat współpracował ściśle z Wojciechem Ryszardem Rzepką, historykiem języka polskiego. Wynikiem ich współpracy, obok kilkunastu wspólnie napisanych artykułów, były książki Chrestomatia staropolska: teksty do roku 1543 oraz Cały świat nie pomieściłby ksiąg: staropolskie opowieści i przekazy apokryficzne (wspólnie z Marią Adamczyk). Jest również redaktorem serii Libri Librorum. Eximiorum Poloniae Librorum Bibliotheca oraz Libri Librorum. Bibliotheca Paleotyporum in Lingua Polonica Impressorum.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.