Dr Łukasz Rogowski

Fotografia w nagłówku
Dr Łukasz Rogowski
Dr Łukasz Rogowski: - Obecnie realizowane badania dotyczą tego, jak pandemia jest postrzegana z perspektywy czasu, jak stopniowo przyzwyczajamy się do nowej sytuacji i tworzymy nowe reguły codzienności. Są one również próbą spojrzenia w przyszłość.
Fotografia w nagłówku
Dr Łukasz Rogowski
Badanie życia codziennego jest ważne, aby pokazać, że wskazane problemy, ale też inne możliwe sytuacje kryzysowe, nie są prywatnymi sprawami, które można zamknąć w przestrzeni domowej. Zdrowie i przemoc są problemami publicznymi i należy o nich mówić publicznie. Także poprzez wskazywanie dzięki...