Wersja kontrastowa

Życie Uniwersyteckie Nr 9/2016

Spis treści
Nowa kadeNcja
4 | Czas na rektorską codzienność
Z rektorem UAM, prof. Andrzejem Lesickim rozmawia Jolanta Lenartowicz
6 | Wydział ANglistyki
7 | Wydział Biologii
8 | Wydział Chemii
9 | Wydział Fizyki
10 | Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej
11 | Wydział Historyczny
12 | Wydział Matematyki i Informatyki
13 | Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych
14 | Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
15 | Wydział Nauk Społecznych
16 | Wydział Neofilologii
17 | Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu
18 | Wydział Prawa i Administracji
19 | Wydział Studiów Edukacyjnych
20 | Wydział Teologii

 

 
wydarzeNia
21 | Krótko

 

8. euroPejskie dNi krzemu
22 | Krzem tu rządzi
22 | Sposób na złoto?
Z przewodniczącym komitetu organizacyjnego 8. ESD prof. Bogdanem Marcińcem rozmawia Jolanta Lenartowicz
 
Po co komu koNgresy?
24 | Politolodzy wszystkich krajów – łączcie się

 

 

koNteNer iNteraktywNy
26 | Podróż do wnętrza enigmy
 

 

Promocja
27 | Mała ustawa o innowacyjności

 

Nasz uNiwersytet
26 | Technologia i społeczne porozumienie szkolenia na instruktorów sportu w SWFiS
29 | Pośrednik między kulturami
29 | W marketingu internetowym najlepsi
31 | Piknik z wyobraźnią
 
Promocja
30 | Stypendia Fundacji UAM
 
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.