Wersja kontrastowa

Życie Uniwersyteckie Nr 3/2016

Spis treści
wYDArzeniA
4 | w elitarnym gronie krótko
5 | z rzymu po spełnienie marzeń… zDAJę sprAwę
6 | uAM – wzór na rozwój Z prof. Bronisławem Marciniakiem, ustępującym rektorem UAM, rozmawia Jolanta Lenartowicz przeD wYborAMi
8-9 | Jaki rektor na nasze czasy (2) plan na dziś i na jutro Z prof. Andrzejem Kostrzewskim z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, rozmawia Magda Ziółek uniwersytet z moich marzeń Mówi prof. Jerzy Marian Brzeziński MAteriAł wYborczY
10 | kAnDYDAt: prof. AnDrzeJ lesicki obietnic dotrzymuję
12 | proGrAM prof. AnDrzeJA lesickieGo – kAnDYDAtA nA rektorA poznAJeMY kAnDYDAtA: prof. AnDrzeJ lesicki
14 | w centrum mojego programu jest człowiek MAteriAł wYborczY
16 | kAnDYDAt: prof. JAcek witkoŚ nie obiecuję – działam
18 | proGrAM prof. JAckA witkosiA – kAnDYDAtA nA rektorA poznAJeMY kAnDYDAtA: prof. JAcek witkoŚ
20 | kreatywni i oryginalni – wystąp przeD wYborAMi 22 | rady i życzenia od byłych rektorów AntenAci z portretów
24 | poczet rektorów nAsz Absolwent 26 | przerwany piękny życiorys wYDArzeniA 27 | odnowienie doktoratu prof. sołtysińskiego kulturA
28 | Aula koncertowa wYDArzeniA
29 | pożegnanie karla Dedeciusa sąsiedztwo zobowiązuje o gnieźnieńskim skarbie proMocJA
30 | ppnt stawia na chemię i biotechnologię
Fotografia okładki
Okładka Życia Uniwersyteckiego
Plik PDF

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.