Wydział Socjologii

Fotografia w nagłówku
Magdalena Ziółek
- Środowisko akademickie w  większości zachowywało bierność wobec prób wykluczenia przedstawicieli społeczności żydowskiej ze świata uniwersyteckiego przez faszyzujące grupy i organizacje. Dlaczego tak było, możemy się tylko domyślać - mówi prof. Krzysztof Podemski.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Agnieszka Nymś-Górna jest laureatką Stypendium im. dr. Jana Kulczyka. Doktorantka przygotowuje równolegle dwie rozprawy doktorskie. Jedną z socjologii, a drugą z pedagogiki. Z Agnieszką Nymś-Górną rozmawia Jagoda Haloszka.
Fotografia w nagłówku
Jagoda Haloszka
Profesor Scott Fahlaman pierwszy raz użył komputerowego emotikona 19 września 1982 r. o godzinie 11.44. Stąd właśnie, na tę datę przypada święto tych minek.
Fotografia w nagłówku
Prezentujemy pełną wersję raportu z II etapu badań „Życie codzienne w czasach pandemii”, realizowanych przez członkinie i członków Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych z Wydziału Nauk Społecznych UAM w Poznaniu.
Fotografia w nagłówku
dr Łukasz Rogowski
Kierowanie rezultatów działalności naukowej do szerokiej, pozaakademickiej publiczności, staje się coraz istotniejszym aspektem projektów badawczych. Wydział Socjologii UAM, wykorzystując tradycję badań wizualnych w naukach społecznych, wypracowuje innowacyjne metody takich działań, wprowadzając je...
Fotografia w nagłówku
prof. Marek Krajewski, mgr. Piotr Luczys
Archiwa zazwyczaj gromadzą takie dokumenty, które postanowiono chronić, bo wydawały się być – z jakiegoś powodu – istotne. Dzięki nim możemy ustalić prawo własności do nieruchomości, to, o czym pisali do siebie ludzie znani nam tylko z podręczników historii, sprawdzić strukturę budżetu Poznania w...