Wersja kontrastowa

Prof. Bernadetta Manyś. Zdrowie psychiczne należy promować

Prof. UAM Bernadetta Manyś Fot. Krzysztof Manyś
Prof. UAM Bernadetta Manyś Fot. Krzysztof Manyś
Prof. UAM Bernadetta Manyś

 

W ostatnich latach obserwujemy wzrost liczby studentów na UAM borykających się z różnego rodzaju problemami, w tym również natury psychicznej. Wśród studiujących w Szkole Nauk Humanistycznych UAM odnajdujemy osoby będące w spektrum autyzmu (m. in. z Zespołem Aspergera), zmagające się z zaburzeniami nastroju (depresją, chorobą afektywną dwubiegunową), zaburzeniami lękowymi oraz nerwicami, a także obciążeniami wynikającymi z sytuacji życiowej studenta (długotrwała choroba, śmierć bliskiej osoby).

Od 2020 r. studenci dodatkowo doświadczają skutków nastania pandemii oraz przejścia w tryb nauczania zdalnego, które odbijają się na ich kondycji psychicznej. Towarzyszy im zwiększony stres, niepewność, poczucie zagubienia, osamotnienia, a także nasiliły się objawy lęków czy depresji. Studenci zwracają również uwagę na spadek motywacji do pracy. Czynnikiem wzmagającym sygnalizowane problemy jest także sesja, zwłaszcza wśród studentów I roku I stopnia. To w jej czasie często dochodzi do ujawnienia się niektórych objawów zaburzeń zdrowia psychicznego czy wystąpienia trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym. Wszystko to znacząco odbija się na ich procesie studiowania oraz możliwości przyswojenia obowiązującego materiału. Dostrzegalna staje się zatem konieczność wsparcia studentów borykających się z trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej, którzy coraz częściej głośno mówią o swoich problemach i potrzebach w zakresie ich funkcjonowania na uczelni.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza od kilku lat buduje system, który na wielu płaszczyznach ma wspierać swoich studentów. Z ramienia Biura ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM na poziomie wydziałów powołani zostali pełnomocnicy, którzy w pierwszej kolejności mają informować o oferowanej pomocy przez uczelnię. Studenci mogą korzystać z pomocy psychologicznego konsultanta ds. trudności w procesie studiowania, który pomoże im rozpoznać preferencje i predyspozycje w zakresie efektywnego uczenia się, czy pokonać bariery w studiowaniu wynikające z trudności natury poznawczej lub emocjonalnej. Mogą oni także korzystać z krótko- lub średnioterminowej pomocy psychologicznej oferowanej przez Poradnię Rozwoju i Wsparcia Psychicznego, a także pomocy psychoterapeutów z Wydziału Psychologii i Kogniwistyki UAM.

Rosnąca skala problemu wskazuje na konieczność wspierania i promowania zdrowia psychicznego wśród członków społeczności akademickiej. Niezbędne jest zatem kontynuowanie podjętych działań mających na celu zmianę stereotypowego postrzegania osób doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego podczas studiów. Ważnym zadaniem jest zatem podnoszenie świadomości dotyczącej możliwości uzyskania pomocy w strukturach uczelni zarówno wśród studentów, jak i pracowników. Znacznie bardziej wymagające jest jednak podnoszenie świadomości potrzeby wsparcia i akceptacji nie tylko ze strony grupy, ale przede wszystkim ze strony prowadzących zajęcia.

Wydarzenia Wydział Historii

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.