Wydział Socjologii UAM

Fotografia w nagłówku
Wydział Socjologii UAM
Na wydziale Socjologii UAM od października 2022 r. uruchamiamy nowe studia podyplomowe: Metodyka i metodologia pracy socjalnej.
Fotografia w nagłówku
Wydział Socjologii UAM
Koronawirus. Pracownicy i doktoranci Wydziału Socjologii UAM prezentują skrócony raport z drugiego etapu część badań „Życie codzienne w czasach pandemii”.