Wersja kontrastowa

O rodzicielstwie na WNS

Konferencja Parentologiczna
Konferencja Parentologiczna

 

Wydział Psychologii i Kognitywistyki po raz kolejny gościł badaczy i praktyków zajmujących się rodzicielstwem. W dniach 21 i 22 czerwca 2023 roku odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna.  

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli JM Rektor UAM oraz prezydent miasta Poznania i marszałek województwa wielkopolskiego. Komitetom naukowemu i organizacyjnemu przewodniczyła prof. UAM Lucyna Bakiera, pomysłodawczyni i inicjatorka integrowania wiedzy o macierzyństwie i ojcostwie.  

 

Konferencja zgromadziła specjalistów różnych dyscyplin: psychologii, pedagogiki, socjologii, nauk medycznych, biologii, antropologii, prawa. Nad spójnością tematyczną wystąpień konferencyjnych (wszystkie abstrakty były recenzowane) czuwało 15 naukowców z różnych ośrodków i dyscyplin, którzy tworzyli komitet naukowy. Od początku konferencję wspierają profesorowie, których badania nad rodzicielstwem stanowią ważny dorobek naukowy ukierunkowujący współczesnych badaczy. Tworzą oni komitet honorowy konferencji.

Trzecia edycja konferencji, zatytułowana „Współczesne rodzicielstwo – dylematy i wyzwania”, poświęcona była problemom, z którymi aktualnie zmagają się matki i ojcowie, a które wynikają z bieżących trendów kulturowych i kryzysów. Wykłady plenarne wygłosiły prof. KUL Bogusława Lachowska i mgr Sabina Więsyk z Katedry Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL na temat „Współpraca rodzicielska – jej znaczenie w procesie adaptacji rodziny do wyzwań”oraz prof. UAM Anita Szwed z Instytutu Biologii i Ewolucji Człowieka pt. „Niepunktualne rodzicielstwo z perspektywy biologicznej”. Organizatorzy szczególną wagę przywiązują do debaty akademickiej, dlatego w ramach konferencji odbyły się dwa otwarte panele dyskusyjne: „Jakie znaczenie mają współcześnie dla rodziców rytuały przejścia, nadania i zatwierdzania, w których uczestniczą ich dzieci?” (prowadzenie: prof. UAM Błażej Smykowski) oraz „Rodzicielskie dylematy wychowawcze – między kontrolą a swobodą dziecka” (prowadzenie: prof. UAM Lucyna Bakiera). Wszystkie sesje i wykłady odbywały się na kampusie Ogrody. Zakładany cel organizatorów konferencji, dotyczący stworzenia czasu i miejsca na wymianę myśli i wyników badań w nurcie parentologii oraz stawiania pytań dotyczących rodzicielstwa, został osiągnięty. Kolejna Konferencja Parentologiczna w Poznaniu odbędzie się w 2025 roku.  

 

Wydarzenia Wydział Nauk Społecznych

Ten serwis używa plików "cookies" zgodnie z polityką prywatności UAM.

Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza jej akceptację.