Prof. UAM Beata Messyasz

Fotografia w nagłówku
Prof. UAM Beata Messyasz
W znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki dotyczącym dziedzin i dyscyplin naukowych, wyodrębniono nowe dyscypliny naukowe: biotechnologię w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych oraz biologię medyczną w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu.